23 proc. specjalistów IT w Czechach zarabia pomiędzy 8 a 12 tys. zł netto, natomiast 34 proc. w granicach 4 do 8 tys. zł netto. Czechy to kraj, w którym jest najmniejszy w regionie odsetek pracowników IT zarabiających poniżej 4 tys. zł netto - wynosi zaledwie 10 proc.

Jak wygląda sytuacja w Polsce? Z danych raportu No Fluff Jobs wynika, iż 26 proc. pracowników branży IT w naszym kraju może liczyć na wynagrodzenie powyżej 12 tys. zł netto. Z kolei ponad 21 proc. podkreśla, że zarabia w granicach 8-12 tys. zł netto. Pensje na poziomie od 4 do 8 tys. zł netto otrzymuje najwięcej specjalistów - 36 proc. Najmniej - poniżej 4 tys. netto zł - dostaje 16 proc. pracowników branży IT w naszym kraju.

Zróżnicowane pensje na Ukrainie

Reklama

Duże zróżnicowanie w zarobkach można dostrzec na Ukrainie. Powyżej 12 tys. zł netto otrzymuje tam niecałe 26 proc. specjalistów IT. "To odsetek zbliżony do Polski, i znacznie wyższy niż na Słowacji czy Węgrzech, ale aż 40,5 proc. zarabia poniżej 4 tys. zł netto” - czytamy w raporcie No Fluff Jobs.

Prawie 20 proc. ukraińskich specjalistów od IT zarabia od 4 do 8 tys. zł netto. Z kolei niespełna 17 proc. od 8 do 12 tys. zł netto.

Słowacja i Węgry. Kształtująca się "klasa średnia IT"

Ponad 2/3 pracujących w branży IT na Słowacji i Węgrzech zarabia pomiędzy 4 a 12 tys. zł netto. "Badanie pozwoliło zaobserwować coś na kształt +klasy średniej IT+ w obu wymienionych krajach” - sugerują twórcy raportu.

W obu krajach można zaobserwować podobny trend w kwestii zarobków między 4 a 8 tys. zł netto (Słowacja – 45,7 proc., Węgry – 45,9 proc.) oraz mniej niż 4 tys. zł netto (Słowacja – 11,8 proc., Węgry – 11,52 proc.).

Pensja na poziomie 8-12 tys. zł netto pokazuje różnice pomiędzy wspomnianymi państwami - to 5 p.p. na korzyść Węgrów (Słowacja – 22,7 proc., Węgry – 27,7 proc.).

W przypadku najwyższych wynagrodzeń, od 12 do 16 tys. zł netto i powyżej, to Słowacy są liderami (Słowacja – 19,7 proc., Węgry – 14,8 proc.).

W raporcie "Specjaliści IT w Europie Środkowo-Wschodniej" wzięło udział 4185 specjalistów IT z 5 krajów Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Ukraina). "W każdym kraju zadbano o właściwą próbę badawczą i ustalono ją w oparciu o odsetek specjalistów IT" - zaznaczają twórcy. "Kwoty dla poszczególnych krajów to równowartość wskazanego poziomu wynagrodzeń w lokalnej walucie (przelicznik kursu z dnia 9.07.2021). Tabela zarobków w raporcie prezentuje wynagrodzenia netto ogólnie, bez względu na typ umowy" - dodają. Badanie zrealizowano w okresie od maja do lipca 2021 roku.