W piątek GUS opublikuje dane o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2022 r.

"Prognozujemy, że zatrudnienie wzrosło w kwietniu o 2,8 proc. r/r. Naszym zdaniem zatrudnianie uchodźców w dużych przedsiębiorstwach jest zrównoważone pod względem wielkości w efektem powrotu Ukraińców do kraju (na front). Z tego względu można oczekiwać, że dynamika zatrudnienia będzie zbieżna z wzorcami sezonowymi" – powiedział PAP ekonomista Banku Pekao Piotr Bartkiewicz.

Jego zdaniem w danych dotyczących wysokości wynagrodzenia będzie widać nasilającą się presję płacową.

„Z kolei przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 13 proc. r/r, odzwierciedlając nasilanie się presji płacowej i efekty drugiej rundy. Tym niemniej, słabe nastroje przedsiębiorstw będą w kolejnych kwartałach przekładać się na ograniczanie planów zatrudnienia i podwyżek płac. Już teraz w danych ankietowych widzimy, że presja płacowa nie wzrosła na początku roku i najprawdopodobniej widzieliśmy już jej największe nasilenie. W II połowie roku zatem wynagrodzenia będą hamować” – powiedział ekonomista Banku Pekao.

Reklama