Projekt nowelizacji ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców, przygotowany przez resort rodziny i polityki społecznej, ma "zmniejszyć bariery administracyjne i formalności dotyczące zatrudniania cudzoziemców, jak również przeciwdziałać nadużyciom cudzoziemców oraz zaniżaniu standardów na rynku pracy" – przekazała w poniedziałek Konfederacja Lewiatan.

Jej eksperci zwrócili uwagę, że "każdy krok w kierunku uporządkowania, uproszczenia procedur legalizacji zatrudnienia cudzoziemców jest niezwykle ważny z perspektywy sytuacji na rynku pracy".

Wśród proponowanych zmian, pozytywnie ocenionych przez Konfederację Lewiatan, znalazła się m.in. pełna elektronizacja procedur dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy. Eksperci zwrócili uwagę, że "nie będzie potrzebne uzyskanie opinii starosty (tzw. test rynku pracy), co pozwoli skrócić czas oczekiwania na zezwolenie na pracę o co najmniej 14 dni".

"Pozytywnie oceniamy również usprawnienie procedur w przypadku kontynuacji pracy cudzoziemca u tego samego pracodawcy. Mimo rezygnacji z opcji przedłużenia zezwolenia na pracę, ustawodawca przewidział niemalże automatyczne wydanie kolejnego zezwolenia pod warunkiem spełnienia obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego" – dodała cytowana w informacji prasowej ekspertka Konfederacji Lewiatan Nadia Kurtieva.

Reklama

Kurtieva zastrzegła, że "niektóre propozycje zawarte w projekcie ustawy mogą jednak powodować dodatkowe wyzwania i koszty dla pracodawców". Projekt nowelizacji ustawy przewiduje wprowadzenie dorocznego limitu zatrudniania cudzoziemców, który będzie określany przez Radę Ministrów. "Kryteria oraz ramy czasowe ustalenia limitów w przypadku poszczególnych firm pozostają niejasne, natomiast skutkować będą odmowną decyzją urzędu" – wskazała.

"Kłopotliwe będzie dla pracodawców również informowanie starosty o zakończeniu pracy cudzoziemca na podstawie oświadczenia" – stwierdziła Kurtieva, dodając, że w aktualnie obowiązującej ustawie jest to czynność fakultatywna. "W przypadku zamiaru powierzenia pracy na pół etatu zezwolenie na pracę może zostać wydane maksymalnie na jeden rok, a nie na trzy lata jak to było wcześniej. Wydanie zezwolenia na pracę na okres nie dłuższy niż rok przewidziano również dla nowo powstałych firm oraz cudzoziemców wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych" – wymieniła ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Według Konfederacji Lewiatan w "najbliższych latach" zainteresowanie pracodawców zatrudnianiem cudzoziemców będzie dalej wzrastać. "Dlatego ważne jest, aby system prawny zapewniał bezpieczne i przewidywalne warunki dla cudzoziemców i przedsiębiorców" – podsumowano.

Autorka: Ewa Nehring