PIP uważa, że pracodawcy powinni być surowiej karani za powierzenie pracy obcokrajowcowi bez zawarcia z nim umowy w formie pisemnej bądź bez przedstawienia jej w zrozumiałym dla niego języku.
– Określona w tym przepisie kara grzywny – od 200 zł do 2 tys. zł za wykroczenia polegające na niedopełnieniu tych obowiązków – jest zbyt niska. Dla porównania za analogiczne wykroczenie dotyczące umowy o pracę kodeks pracy przewiduje grzywnę od 1 tys. zł do 30 tys. zł – wskazuje inspekcja w opinii do projektu.
MRiPS nie wyraża zgody na podwyższenie tych stawek. Argumentuje, że taka sama kara za brak zawarcia umowy z cudzoziemcem w formie pisemnej albo jej nieprzetłumaczenie wynika również z obowiązujących regulacji prawnych.
Reklama
Etap legislacyjny
Projekt ustawy po konsultacjach