Serwis Pracuj.pl przygotował raport badający postawy zawodowe pracujących rodziców. Skupiono się na analizie opinii badanych funkcjonujących na lokalnym rynku pracy na temat planowanych regulacji i wpływie, jaki mogą mieć one na postępowanie matek i ojców. Zbadano także perspektywę pracujących matek i to, jak podchodzą do planowanych zmian.

Wydłużenie urlopów rodzicielskich dla ojców będzie sprzyjać wyrównaniu podziału obowiązków

Badani odnoszą się pozytywnie do urlopów dla ojców – 85 proc. pracujących rodziców popiera wprowadzenie tej regulacji, a dwie trzecie ograniczenie urlopów ojcowskich, przysługujących do pierwszego roku życia dziecka.

Reklama

54 proc. badanych rodziców zgadza się ze stwierdzeniem, że wydłużenie urlopów rodzicielskich dla ojców będzie sprzyjać wyrównaniu podziału obowiązków opiekuńczych między rodzicami. Osiem na dziesięć matek uważa, że dłuższy urlop rodzicielski ich partnerów wsparłby bardziej sprawiedliwy podział opieki nad dzieckiem.

Trzech na czterech badanych rodziców uważa, że dłuższe urlopy dla ojców mogą istotnie wpłynąć na zwiększenie ich zaangażowania w wychowanie dzieci (77 proc.), a także zachęcą ich do spędzania większej ilości czasu z dziećmi (70 proc.). Zdecydowana większość respondentów dobrze oceniała także inne zapisy regulacji, w tym otrzymywanie przez ojców wynagrodzenia podczas dziewięciu tygodni urlopu rodzicielskiego (88 proc.).

Kara za macierzyństwo?

Jedna trzecia ogółu badanych stwierdziła, że dostrzega występowanie tzw. kary za macierzyństwo. 19 proc. mężczyzn zaobserwowało w swoim otoczeniu zjawisko premii za ojcostwo. Jeden na trzech ojców dostrzega niechęć szefów do urlopów rodzicielskich mężczyzn, a 53 proc. pracujących ojców obawia się, że ich pracodawca źle odebrałby skorzystanie z takiego świadczenia.

Nowelizacja Kodeksu pracy, wdrażająca w Polsce unijną dyrektywę work-life balance, weszła w życie 26 kwietnia 2023 r. Ustawa wydłuża urlop rodzicielski o dodatkowe dziewięć tygodni dla ojców. Z takiego urlopu będą mogli oni skorzystać zasadniczo nie później niż do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia. Dotychczas były na to dwa lata – intencją takiej zmiany jest większe zaangażowanie mężczyzn w pierwszym, kluczowym i wymagającym okresie życia dziecka.

Zgodnie ze zmianami w prawie wymiar urlopu rodzicielskiego wydłużył się z 32 do 41 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie) oraz z 34 do 43 tygodni (w przypadku porodu mnogiego). Każdemu z rodziców przysługuje wyłączne prawo do dziewięciu tygodni urlopu rodzicielskiego z powyższych wymiarów i prawa tego nie będzie można przenieść na drugiego rodzica. Innymi słowy, jeśli rodzice chcą skorzystać z urlopów rodzicielskich w nowej, pełnej długości, z jego dziewięciu tygodni będzie musiał skorzystać ten z rodziców, który nie korzystał z pozostałej puli przysługującego urlopu.

Autorka: Delfina Al Shehabi