Partie CDU/CSU oraz FDP proponują, aby w związku z tym przyznać Ukraińcom jedynie zasiłki dla osób ubiegających się o azyl, wynoszące maksymalnie 410 euro miesięcznie – zamiast obecnie otrzymywanego przez nich Buergergeld (502 euro, a od stycznia będzie to 563 euro miesięcznie).

Spośród pracujących obywateli Ukrainy 101 tys. zatrudnionych jest na etatach w pełnym wymiarze godzin, a 34 tys. wykonuje tzw. minijob (prace w niepełnym wymiarze godzin, bez ubezpieczeń zdrowotnych i emerytalnych). Większość pracuje w sektorze usług, produkcji, budownictwie i hotelarstwie.

Prawie pół miliona zasiłków

Reklama

Natomiast 467 tys. dorosłych w wieku produkcyjnym pobiera zasiłek dla osób niepracujących (Buergergeld), który od początku przyznawany był uchodźcom wojennym z Ukrainy – nie musieli oni ubiegać się o azyl i mogli natychmiast podejmować pracę – przypomniał „Bild”.

„W efekcie Ukraińcy podejmują pracę nieco szybciej niż pozostałe grupy uchodźców. Jednak w porównaniu z innymi krajami europejskimi, integracja Ukraińców w Niemczech postępuje powoli” – stwierdził „Bild”. Z tej przyczyny w październiku rząd federalny postanowił o przyspieszeniu procesu zatrudniania Ukraińców.

Zabrać zasiłek dla bezrobotnych?

„Liczby pokazują jednak, że ta integracja na rynku pracy postępuje bardzo powoli. Dlatego Unia CDU/CSU i FDP postulują, aby Ukraińcom udzielać wyłącznie zasiłków dla osób ubiegających się o azyl, czyli maksymalnie w kwocie 410 zamiast dotychczasowych 502 euro miesięcznie” – dowiedział się „Bild”. Od stycznia zasiłek dla bezrobotnych wzrośnie z 502 do 563 euro.

Jak argumentują chadecy i FDP, zasiłki dla bezrobotnych nie tworzą zachęt do podejmowania pracy, szczególnie na mniej płatnych stanowiskach. „Faktem jest, że wielu Ukraińców ma dobre kwalifikacje zawodowe. Jednak w Niemczech przeszkody w uznawaniu tych kwalifikacji, uzyskanych za granicą, a także kwalifikacji językowych, są bardzo wysokie. Dlatego też propozycja ministerstwa pracy przewiduje, że w przyszłości oferty pracy powinny częściej wymagać niższej znajomości języka niemieckiego, np. na poziomie B1 lub A2, zamiast B2” – dodał „Bild”.

Z informacji Federalnej Agencji Pracy wynika, że w październiku w kursach integracyjnych uczestniczyło 129 tys. Ukraińców. Spośród nich 95 tys. ukończy te kursy w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, a pozostali - najpóźniej do września 2024 roku. (PAP)