4-dniowy dzień pracy? Według firm to niemożliwe

Polski Instytut Ekonomiczny postanowił przyjrzeć się podejściu firm do skróconego tygodnia pracy. O jego wynikach możemy przeczytać w najnowszym Tygodniku Gospodarczym PIE (9/2024). Chcielibyście pracować 4 dni w tygodniu? To zdaniem wielu osób bardzo dobry pomysł. Nie zgadzają się z tym sami pracodawcy. Z badania przeprowadzonego przez PIE, wynika, że 51% respondentów odpowiedziało, że przejście na 4-dniowy tydzień pracy jest niemożliwe ze względu na specyfikę ich branży.

W przypadku dużych firm odsetek ten wyniósł 47% dla dużych firm i 52% średnich firm. Co trzecie przedsiębiorstwo uważa, że nie planują takich zmian, chociaż uznaje takie rozwiązanie za możliwe, biorąc pod uwagę specyfikę działalności firmy. Było to dokładnie 36% dużych i 35% średnich firm.

Reklama
ikona lupy />
Polski Instytut Ekonomiczny

Jak wiele przedsiębiorstw jest gotowa na wprowadzenie takich zmian? Zaledwie do co dwudziesta (5%) średnia oraz co dwunasta (8%) duża firma była gotowa rozważyć wprowadzenie tego rozwiązania. Rozwiązanie to jest w sferze planów u 8% średnich i 10% dużych przedsiębiorstw badanych przez Polski Instytut Ekonomiczny.

4-dniowy dzień pracy najbardziej możliwy w administracji, a najmniej w przemyśle lekkim

Badanie przeprowadzono na próbie 1500 przedsiębiorstw (1000 średnich oraz 500 dużych) działających w różnych sekcjach PKD. W przekroju branżowym spośród firm wskazujących, że 4-dniowy tydzień pracy jest możliwy do wprowadzenia, najmniej skłonne do rozważenia tego rozwiązania okazały się firmy z sektora administracji (46% odpowiedzi „możliwe, ale nieplanowane”).

Gdzie rozwiązanie to jest niemożliwe? Największy odsetek przedsiębiorstw uważających, że zastosowanie 4-dniowego tygodnia pracy jest niemożliwe, dotyczył firm z branży usług profesjonalnych oraz przemysłu lekkiego (po 61%). Obecnie w kraju jedynie pojedyncze przedsiębiorstwa decydują się na sprawdzenie krótszego tygodnia pracy.

Krótszy tydzień pracy? Testują go w wielu krajach

Eksperymenty ze skróceniem tygodnia pracy prowadzono i planuje się w wielu krajach. Eksperci PIE wymieniają takie państwa jak Japonię, Islandię, Szkocję, Belgię czy Hiszpanię. Jak zauważają ekonomiści, u naszego zachodniego sąsiada wprowadzenie tego rozwiązania zaproponował w zeszłym roku największy związek zawodowy IG Metall. Liczy on aż 2,2 mln członków.

Związkowcy argumentują swoje rekomendacje nie tylko wzrostem efektywności pracy oraz wyższej satysfakcji z jej wykonywania, ale również uważają, że to rozwiązanie może być metodą adaptacji do permanentnego niedoboru pracowników.

Brytyjskie firmy przekonały się do 4-dniowego dnia pracy

Badania firm, które w 2022 roku wzięły udział w brytyjskim pilotażu 4-dniowego tygodnia pracy, pokazują, że aż 51% nich postanowiło wprowadzić to rozwiązanie na stałe po roku od zakończenia eksperymentu. Bezpośrednio po zakończeniu eksperymenty zdecydowało się na to 30% przedsiębiorstw.

Skróciło to średni tygodniowy czas pracy w badanych przedsiębiorstwach o 6,6 godziny — z 38,2 godzin przed eksperymentem do 31,6 godzin po jego wprowadzeniu. Aż 82% badanych potwierdziło pozytywny wpływ na dobrostan pracowników. Dodatkowo połowa (50%) odnotowała spadek rotacji pracowników.

Wnioski z eksperymentu są bardzo interesujące, zwłaszcza w kontekście badania PIE — zwracają uwagę ekonomiści. Warto zauważyć, że co respondenci, z co trzeciej firmy twierdzą, że rotacja pracowników jest poważnym problemem, który oddziałuje na działalność firmy. Trzeba jednak pamiętać, że ze względu na odmienną strukturę rynku pracy oraz gospodarki w różnych krajach, wyniki badań mają ograniczone zastosowanie do sytuacji Polski — dodają eksperci PIE.