W opublikowanym w środę badaniu Pracuj.pl "Mobilność zawodowa Polaków w 2024 roku” wskazano, że 27 proc. osób przyznaje, że ostatni raz zmieniło pracę ponad dekadę temu; 16 proc. badanych zdecydowało się na zmianę w okresie od 5 do 10 lat temu, a grupa respondentów, którzy ostatni raz zmienili pracę w ciągu 3-5 lat, stanowi 14 proc.

W pierwszych miesiącach ub.r. 41 proc. uczestników badania deklarowało, że poszukują nowej pracy lub planują w najbliższym czasie zmienić obecną, zaś w najnowszym pomiarze – po sześciu miesiącach – ta liczba wzrosła do 44 proc. Z informacji wynika, że rośnie też odsetek pracowników otwartych na otrzymanie ciekawej oferty pracy - wskazuje na to 85 proc. uczestników badania.

Jak podano, grupa pracowników otwartych na zmiany jest tym większa, im więcej przedstawicieli młodego pokolenia na niego wchodzi.

W ciągu ostatniego roku pracę zmieniło 20 proc. badanych w porównaniu do 17 proc. z ankiety z I kwartału 2023 r. "Ten trend świadczy o wzrastającym zainteresowaniu Polaków poszukiwaniem nowych możliwości zawodowych, co może być motywowane różnorodnymi czynnikami, takimi jak poszukiwanie lepszego wynagrodzenia, dążenie do rozwoju osobistego czy poszukiwanie bardziej satysfakcjonującej pracy" - poinformowało Pracuj.pl.

Reklama

Autorzy badania podkreślili, że największy odsetek osób planujących zmiany w życiu zawodowym na przestrzeni najbliższych miesięcy charakteryzuje najmłodszą grupę odbiorców. W grupie wiekowej 18-24 lat pracę zamierza w najbliższym czasie zmienić 56 proc. respondentów, a wśród osób w wieku 25-34 lata - 54 proc.

Ekspertka ds. rekrutacji i rozwoju talentów w Pracuj.pl Konstancja Zyzik zwróciła uwagę na wzmożoną aktywność wśród kandydatów. "W minionym roku aż o 14 proc. wzrosła liczba złożonych przez kandydatów aplikacji w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Analiza danych z ostatnich miesięcy ujawnia znamienne tendencje: wzrasta liczba osób, które nie tylko aktywnie poszukują pracy, ale także takich, które są gotowe na zmiany i nowe wyzwania zawodowe" - poinformowała Zyzik, cytowana w informacji prasowej. Jej zdaniem ta zmiana podejścia jest symptomatyczna dla rosnącej świadomości zawodowej Polaków oraz ich gotowości do podnoszenia kwalifikacji i rozwijania kompetencji.

Ponad połowa (52 proc.) z nas rozgląda się za nowymi możliwościami zawodowymi po to, by więcej zarabiać - wynika z badania. Najważniejsze powody to: brak możliwości rozwoju lub awansu w obecnym miejscu pracy (27 proc. badanych), poczucie bycia niedocenianym, które odczuwa 24 proc. badanych (w porównaniu do 22 proc. w poprzednim pomiarze), chęć zmiany branży lub zawodu (19 proc.), czy zła atmosfera panująca w obecnej firmie (17 proc.) - wymieniono.

Wśród Polaków, którzy nie poszukują aktywnie nowej pracy, przeważają ci, dla których obecne miejsce zatrudnienia w pełni odpowiada ich oczekiwaniom i potrzebom. Największą wagę przywiązują oni do lokalizacji – 46 proc. badanym pasuje ona idealnie, co w połączeniu z dobrą atmosferą w firmie (40 proc.) tworzy komfortowe środowisko pracy. Dobre relacje z szefem jako powód pozostawania w obecnej firmie podało 31 proc. respondentów.

Podano, że wynagrodzenie i poczucie docenienia są kluczowe odpowiednio dla 29 proc. i 28 proc. pracowników; podkreślają oni, że aspekty finansowe i emocjonalne odgrywają dużą rolę w decyzji o pozostaniu na obecnym stanowisku. Kolejnymi czynnikami, które sprawiają, że pracownicy wolą nie zmieniać pracy, są: przywiązanie do pracodawcy i chęć dalszego rozwoju w znanej sobie branży czy zawodzie oraz możliwości awansu - odpowiednio 27 proc., 23 proc. i 17 proc. Natomiast 18 proc. osób przyznaje, że na rynku brakuje odpowiednich dla nich ofert pracy.

Niemal co trzeci badany (32 proc.) skupia swoje wysiłki na wysłaniu CV w odpowiedzi tylko na jedną, starannie wybraną ofertę; 37 proc. respondentów wskazuje, że liczba wysyłanych przez nich aplikacji jest mniejsza niż podczas wcześniejszych poszukiwań pracy. 56 proc. osób wyraża swoją niechęć do aplikowania na oferty, które wymagają poświęcenia dłuższego czasu na skomplikowane procedury rekrutacyjne, takie jak wypełnianie obszernych formularzy czy przygotowywanie dodatkowych dokumentów.

"W obliczu tych trendów, pracodawcy powinni zastanowić się nad uproszczeniem procedur rekrutacyjnych, aby przyciągnąć i zachować zainteresowanie najlepszych kandydatów" - poinformowało Pracuj.pl.

Badanie „Mobilność zawodowa Polaków w 2024 roku” zostało przeprowadzone we wrześniu 2023 r. przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie serwisu Pracuj.pl. Pomiar metodą CAWI wykonano na próbie 2120 Polaków w wieku 18-65.