Na początku pandemii wydawało się, że gdy zagrożenie zakażenia wirusem zniknie, powrót do modelu pracy sprzed pandemii będzie naturalnym krokiem. Jednak w ciągu ostatnich 16 miesięcy sytuacja nieco się zmieniła, ponieważ wielu pracowników zasmakowało w bardziej elastycznym modelu pracy.

Według sondażu YouGov przeprowadzonego wśród pracowników zdalnych w Stanach Zjednoczonych oczywistą korzyścią pracy z domu jest brak dojazdów do pracy. Wysoko na liście są również elastyczne godziny pracy i możliwość swobodnego ubierania się oraz możliwość wykonywania prostych obowiązków w godzinach pracy i spędzania więcej czasu z rodziną.

Ogólnie można powiedzieć, że wielu pracowników zaakceptowało taką sytuację i niechętnie rezygnuje z nowych swobód.

ikona lupy />
Korzyści z pracy w domu / statista.com
Reklama

I chociaż wielu dyrektorów z pewnością wolałoby wrócić do starego modelu, to nie będzie to łatwe, o czym przekonała się też firma Apple.

Pracownicy nie chcą wracać do biur

Po wewnętrznym ogłoszeniu przez Apple polityki pracy zdalnej po pandemii, który zakłada pracę w burze przez większość czasu, z opcją pracy zdalnej w tylko w niektóre dni, duża grupa pracowników odrzuciła takie rozwiązanie. Interesujące jest to, że nastroje takie istnieją nawet w Apple, a firma ta dopiero co przeniosła się do swojej nowej siedziby, gdzie wiele osób chciałoby pracować. Obrazuje to jednak szerszy trend, który pojawił się w ostatnich miesiącach, a mianowicie niechęć pracowników do rezygnacji z pracy elastycznej po pandemii.

Według ankiety przeprowadzonej przez YouGov na początku tego roku, sugerowany przez Apple model, czyli praca przez większość czasu w biurze, z opcją pracy zdalnej w niektóre dni, jest preferowany tylko przez 12 proc. osób, które przeszły na pracę zdalną w ciągu ostatniego roku. Według tej samej ankiety 80 proc. Amerykanów, którzy rozpoczęli pracę w domu podczas pandemii, chce nadal to robić przez co najmniej połowę czasu po zakończeniu pandemii. Podczas gdy 24 proc. tych pracowników chciałoby pracować w domu w pełnym wymiarze godzin, 37 proc. wolałoby model, który pozostawia im możliwość okazjonalnego przychodzenia do biura.

ikona lupy />
Pracownicy zdalni niechętnie wracają do miejsca pracy / statista.com