Jak przekazała firma Personnel Service w czwartkowej informacji, na polskim rynku pracy tylko w trzecim kwartale br. powstało ponad 132 tys. nowych miejsc pracy, a liczba wakatów w skali roku zwiększyła się o 68,5 proc. "Na jedno zlikwidowane stanowisko przypadają ponad dwa nowo utworzone miejsca pracy" – wskazali analitycy, powołując się na dane GUS.

Eksperci Personnel Service wskazali, że luki w najbardziej potrzebujących branżach, takich jak przemysł odpowiadający za jedną czwartą wszystkich wolnych miejsc pracy oraz budownictwo, gdzie brakuje ponad 22 tys. pracowników, mogą wypełnić imigranci z Ukrainy.

Dodano, że pomimo trwającej pandemii sytuacja na rynku pracy poprawiła się w porównaniu z poprzednim rokiem. Zwiększyła się liczba wolnych oraz nowo utworzonych miejsc pracy, spadła natomiast liczba zlikwidowanych posad. "Dla porównania, rok wcześniej odnotowano spadki w stosunku do 2019 r., zarówno pod względem liczby wolnych miejsc pracy (o 38,7 proc.), jak i miejsc pracy nowo utworzonych (o 16,4 proc.) i zlikwidowanych (o 24,1 proc.)" - stwierdzono.

Reklama

Jak przypomniano, na koniec trzeciego kwartału 2021 r. na polskim rynku pracy było 153,5 tys. wolnych miejsc pracy. To o 68,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Niemal jedna czwarta wszystkich wakatów stanowiły nowo utworzone miejsca pracy. Ogółem w tym okresie utworzono 132,6 tys. nowych stanowisk, zlikwidowano natomiast 57,8 tys. posad.

Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy, założyciel Personnel Service przyznał, że rosnąca liczba nowo powstających miejsc pracy wskazuje, że rynek pracy mocno się rozwija. Zaznaczył jednocześnie, że mamy do czynienia z problemem demograficznym, bo tych miejsc pracodawcy nie mają kim obsadzać.

"Wyzwaniem dla gospodarek będzie starzenie się społeczeństwa i zmniejszająca się liczba osób w wieku produkcyjnym. A to nasili migrację" - stwierdził Inglot, cytowany w czwartkowej informacji. Dodał, że efekty tych zmian widzimy dzisiaj, dlatego "bardzo potrzebujemy dodatkowych rąk do pracy z zagranicy", m.in. Ukraińców, którzy zapełnią luki na polskim rynku pracy.

Jak zwrócono uwagę, najwięcej wolnych miejsc pracy w III kwartale br. pozostawało w podmiotach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego. Ten sektor odpowiadał za niemal jedną czwartą wszystkich wolnych miejsc pracy (34,3 tys.). W stosunku do analogicznego kwartału 2020 r. liczba wolnych miejsc pracy ogółem, jak i wolnych nowo utworzonych (8,3 tys.), wzrosła w przemyśle o przeszło połowę. "Dużo wolnych miejsc pracy odnotowano również w sekcji budownictwo (22,5 tys. miejsc) oraz w handlu i naprawie pojazdów samochodowych (19,3 tys.)" - zaznaczono.

Eksperci podkreślili, że największy, bo ponad trzykrotny wzrost liczby wolnych miejsc pracy w skali roku, wystąpił w sekcji zakwaterowanie i gastronomia, a w przypadku wolnych nowo utworzonych miejsc pracy wzrost był niemal siedmiokrotny. Zwiększyła się też liczba miejsc pracy w sekcji informacji i komunikacji, gdzie w skali roku przybyło o 154,1 proc. więcej wakatów, natomiast wolnych nowo utworzonych miejsc pracy – o 244,1 proc. - dodano.

Według Personnel Service najczęściej do pracy poszukiwano specjalistów, na których w trzecim kwartale br. czekało 34,9 tys. wolnych miejsc pracy, w tym prawie 30 proc. nowo utworzonych. Liczba wakatów w tej grupie zwiększyła się w skali roku o 71,7 proc. Z kolei o 89 proc. wzrosła liczba wolnych miejsc pracy dla operatorów i monterów maszyn i urządzeń. W trzecim kwartale w tej grupie zawodów było 26,8 tys. wolnych miejsc pracy. W analizowanym okresie poszukiwano również 34,4 tys. robotników przemysłowych i rzemieślników (wzrost o 60 proc. r/r) - dodano.