Lato w pełni, plaże kuszą swoim urokiem, a pracownicy marzą o zasłużonym urlopie, aby zregenerować siły i odpocząć od codziennych obowiązków zawodowych. To czas na relaks, odpoczynek i naładowanie baterii przed powrotem do pracy.

Czy pracodawca może jednak pokrzyżować te plany i odwołać pracownika z urlopu?

Odpowiedź na to pytanie dają przepisy kodeksu pracy oraz orzecznictwo sądowe.

Okoliczności, które pozwalają na odwołanie

Reklama

Ochrona prawa pracownika do spokojnego i niezakłóconego wypoczynku jest priorytetem. Możliwość ingerencji pracodawcy w czas urlopu, zwłaszcza tego już rozpoczętego, jest mocno ograniczona przez ustawodawcę.

Zgodnie z art. 167 par. 1 kodeksu pracy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.

Zanim więc pracodawca podejmie decyzję o odwołaniu pracownika z urlopu wypoczynkowego, powinien rozważyć, czy:

  • wystąpiły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili, gdy pracownik rozpoczął wykorzystywanie urlopu. Nie będą się więc tutaj kwalifikowały sytuacje, które wydarzyły się tuż przed jego rozpoczęciem (tutaj pracodawca może skorzystać z możliwości przesunięcia terminu urlopu, zgodnie z art. 164 par. 2 k.p.).
  • powrót pracownika do pracy jest niezbędny dla zapewnienia prawidłowego toku pracy. Przykładowo, jeżeli urząd skarbowy wszczął kontrolę wobec pracodawcy, a główna księgowa przebywa akurat na urlopie wypoczynkowym, to może to stanowić podstawę do odwołania jej z urlopu.

Urlop to czas odpoczynku, nie pracy

W wyroku z 23 marca 2017 r. (sygn. akt I PK 130/16) Sąd Najwyższy wyraźnie podkreśla, że prawo do urlopu wypoczynkowego jest jednym z fundamentów praw pracowniczych. Zobowiązanie pracownika przez pracodawcę do pozostawania w gotowości do pracy czy wymuszanie na nim świadczenia pracy w czasie urlopu wypoczynkowego (werbalne, pozawerbalne – przez presję psychiczną lub spowodowane wadliwą organizacją pracy powodującą konieczność wykonywania obowiązków pracowniczych w tym okresie) stanowi zaprzeczenie istoty urlopu wypoczynkowego przeznaczonego na czas niezakłóconego odpoczynku pracownika.

CAŁY TEKST W CZWARTKOWYM WYDANIU DGP I NA E-DGP