Do 9 listopada Komisja Europejska (KE) prowadzi z europejskimi partnerami społecznymi konsultacje dotyczące zmian prawnych dla staży organizowanych przez pracodawców. Dotychczas Unia Europejska ograniczała się do wytycznych zawartych w zaleceniu Rady z 2014 r. w sprawie ram jakości staży. Teraz jednak decydenci w UE mogą przyjąć silniejszą formę regulacji. Mówi się nawet o dyrektywie, którą poszczególne państwa będą musiały implementować do swoich porządków prawnych. Celem nowej regulacji ma być m.in. walka z nieuczciwymi praktykami firm, które nadużywają staży i w ten sposób ukrywają regularne zatrudnienie. A w niej może się pojawić obowiązek zapewnienia stażystom m.in. godziwej płacy. To by zaś oznaczało zakaz organizowania bezpłatnych staży, co może się okazać problematyczne dla polskich pracodawców.

CAŁY TEKST W CZWARTKOWYM WYDANIU DGP I NA E-DGP