Najwyższy regionalny wskaźnik zatrudnienia w 2022 r. na poziomie 89,7 proc. odnotowano w fińskim archipelagu Wysp Alandzkich, a następnie w polskim regionie warszawskim stołecznym (85,4 proc.), holenderskim regionie Utrecht (85,1 proc.) i szwedzkim regionie stołecznym Sztokholm (również 85,1 proc.).

Ponad dwie piąte wszystkich regionów (102 z 242) miało wskaźnik zatrudnienia równy lub wyższy niż 78 proc. – czyli docelowy poziom zatrudnienia w UE na rok 2030. Regiony te były skupione głównie w Czechach (wszystkie regiony), Danii (wszystkie regiony), Niemczech (36 z 38 regionów; wyjątkami są Brema i Düsseldorf), Estonii, Malcie, Holandii (wszystkie 12 regionów) i Szwecji (wszystkie regiony).

Z kolei w trzech regionach południowych Włoch mniej niż połowa populacji była zatrudniona. Na Sycylii prace miało tylko 46,2 proc. mieszkańców, w Kalabrii (47,0 proc.) i Kampanii (47,3 proc.).

Zatrudnienie w regionach Polski

Reklama

W 2022 r. poziom zatrudnienia w całej Polsce było powyżej średniej UE. Dla osób w wieku 20-64 lat wskaźnik dla całego kraju kształtował się na poziomie 76,7 proc. Poniżej średniej dla całej Wspólnoty znalazły się tylko trzy polskie regiony. Najniższe zatrudnienie na poziomie 68,7 proc. było w woj. podkarpackim, a następnie warmińsko-mazurskim (73,6 proc.) i w Małopolsce (73,9 proc.). Na Śląsku zatrudnienie było dokładnie na tym samym poziomie jak średnia w całej UE (74,6 proc.).

Najwyższy wskaźnik zatrudnienia był w regionie warszawskim stołecznym (85,4 proc.), który jest częścią woj. mazowieckiego. W pozostałej części Mazowsza zatrudnienie było na poziomie 76,2 proc. Wskaźnik zatrudnienia dla całego Mazowsza wynosił w 2022 r. 81,4 proc.