Całkowite koszty zatrudnienia w Polsce wzrosły o 13,1% r/r w IV kw. 2023 r. (wobec wzrostu o 12,2% kwartał wcześniej), podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

Koszty płacowe zwiększyły się w tym czasie o 13,1% r/r, a pozapłacowe - o 13,1% r/r.

W sektorze przemysłu wzrost kosztów zatrudnienia wyniósł 13,6%, w sektorze budownictwa - o 11,6%, zaś w usługach sięgnął 12,3%.

W gospodarce Unii Europejskiej (UE) koszty zatrudnienia zwiększyły się w IV kw. 2023 r. o 4% r/r wobec 5,6% w poprzednim kwartale.

(ISBnews)