Każdego roku Amerykańskie Biuro Statystyki Pracy (BLS) publikuje prognozy zatrudnienia w miejscu pracy. Raport, który analizuje cały rynek pracy w USA i prognozuje zmiany w zatrudnieniu na najbliższe 10 lat według zawodów, wskazuje, które zawody są najbardziej zagrożone automatyzacją lub innymi zmianami technologicznymi i społecznymi.

W swoim najnowszym wydaniu obejmującym lata 2022–2032 BLS zidentyfikował cztery zawody, w przypadku których przewiduje się redukcję miejsc pracy w ciągu następnej dekady: zawody biurowe i pomocnicze, zawody produkcyjne i sprzedażowe oraz zawody pokrewne, a także zawody związane z rolnictwem, rybołówstwem i leśnictwo.

Przewiduje się, że największy spadek zatrudnienia w ciągu następnej dekady będzie widoczny wśród kasjerów, którym grozi zastąpienie przez kasy samoobsługowe. Według analiz BLS w 2032 r. miejsc pracy na kasie będzie o 348 100 mniej niż w 2022 r.

Inne stanowiska wysoko na liście redukcji to m.in. sekretarki, gdzie do 2032 r. oczekiwany spadek liczby miejsc pracy ma wynieść prawie 236 tys., urzędnicy biurowi (ponad 175 tys.) i przedstawiciele obsługi klienta (prawie 162 tys.).

Reklama
ikona lupy />
W których zawodach zniknie największa liczba miejsc pracy? / statista.com