Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" odniosło się w czwartek do słów szefa resortu edukacji i nauki, który w jednej z rozgłośni radiowych przekazał, że w perspektywie dwóch, trzech lat nastąpią masowe zwolnienia ok. 100 tys. nauczycieli. KSOiW NSZZ "Solidarność" wskazało, że Czarnek winą obarcza wchodzący "potężny niż demograficzny zwłaszcza do szkół średnich".

Zadufany Czarnek

"Z właściwym sobie zadufaniem minister Czarnek zapowiada powrót na tapetę rozwiązań, nad którymi minister chce dyskutować w styczniu i w kolejnych miesiącach po to, żeby – być może – jeszcze w pierwszym półroczu przyszłego roku stosowną ustawę uchwalić z jakąś perspektywą wejścia w życie konkretnych rozwiązań" – wskazano w oświadczeniu.

Reklama

KSOiW NSZZ "Solidarność" od lat opowiada się za przywróceniem zasady zaufania obywatela i pracownika do państwa poprzez reaktywowanie odebranego w 2009 r. uprawnienia nauczycieli do wcześniejszej emerytury, czyli przywrócenia art. 88 Karty nauczyciela w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r.

"Ostrzegaliśmy, że nieprzywrócenie nauczycielom praw nabytych grozi grupowymi zwolnieniami tej grupy zawodowej. W ostatnim czasie wzywaliśmy ministra Czarnka do takich działań w grudniu 2021 r. podczas rozmów pod patronatem prezydenta RP i odstąpienia od forsowania irracjonalnego i abstrakcyjnego pomysłu jeszcze bardziej komplikującego sytuację pracowników pedagogicznych" – zaznaczono. W ocenie Prezydium "arogancja i opieszałość ministra oraz niepodjęcie działań w tej sprawie spowodowało zagrożenie bytu wielu polskich rodzin".

Jednocześnie Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZ "Solidarność" wezwała do natychmiastowego rozpoczęcia prac mających na celu rozwiązanie problemu dotykającego polskich nauczycieli i ich rodzin. W oświadczeniu wyrażono również nadzieję, że oświadczenie ministra doprowadzi do przywrócenia art. 88 Karty nauczyciela i "uzdrowi w ten sposób system emerytalny nauczycieli".

Już dziś trzeba rozmawiać o przywróceniu wcześniejszej emerytury nauczycielskiej

"Równocześnie, co stanowi integralną część pragmatyki zawodowej nauczycieli, nastąpią pilne prace związane z sanacją systemu płacowego w powiązaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej, na którego projekt KSOiW NSZZ "Solidarność" do dnia dzisiejszego nie otrzymała odpowiedzi MEiN" – dodano w oświadczeniu.

Jak wskazał KSOiW NSZZ "Solidarność", "zrealizowanie tych dwóch problemów doprowadziłoby do konsolidacji palących spraw, które ze szczególną mocą uwidoczniły się w ostatnim czasie".

Szef MEiN Przemysław Czarnek pod koniec grudnia w Radiu Lublin, mówiąc o wyzwaniach stwierdził, że w perspektywie 2-4 lat niż demograficzny będzie się nasilał i w systemie oświaty ubędzie kilkaset tysięcy dzieci.

"Dlatego już dziś trzeba rozmawiać o przywróceniu wcześniejszej emerytury nauczycielskiej" – powiedział.

"Już w styczniu będziemy rozmawiać ze związkami zawodowymi o tym, żeby przywrócić w perspektywie czasowej, konsekwentnie, ale też stopniowo, uprawnienie, które zostało zabrane nauczycielom w 2009 r. przez rząd Donalda Tuska, czyli emerytura wcześniejsza po 20 latach pracy przy tablicy i 30 latach pracy w ogóle" – zapowiedział Czarnek.

Dodał, że uprawnienie do wcześniejszej emerytury będzie obejmowało od kilkudziesięciu do nawet stu tysięcy nauczycieli w perspektywie kilku lat.

Autorka: Aleksandra Kiełczykowska