W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w kwietniu 6 proc.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Bezrobocie w krajach UE

Reklama

Polska i Czechy były liderami niskiego bezrobocia. W obu tych krajach wskaźnik był na poziomie 2,7 proc.

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 470 tys. w kwietniu wobec 466 tys. miesiąc wcześniej. W Czechach bez pracy było 144 tys. wobec 139 tys. w poprzednim miesiącu.

Wśród państw wspólnoty najwyższy wskaźnik bezrobocie, powyżej 10 proc., odnotowały dwa kraje. W Hiszpanii w kwietniu bez pracy pozostawało ponad 2,99 mln osób, co przełożyło się wskaźnik bezrobocie na poziomie 12,7 proc. Niewiele niższy wskaźnik (11,2 proc.) miała Grecja. W kwietniu na bezrobociu było 528 tys. Greków.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia w Polsce mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, na koniec kwietnia 2023 r. wyniosła 5,2 proc.

Bezrobocie wśród młodych

Podobnie jak w ogólnym zestawieniu, także wśród osób młodych najwyższe bezrobocie było w Hiszpanii (28,4 proc.) i Grecji (27,4 proc.). Natomiast najłatwiej mogą znaleźć pracę młodzi Niemcy. U naszych zachodnich sąsiadów stopa bezrobocia wśród osób poniżej25 roku życia wynosiła 6,1 proc.

W Polsce bezrobocie wśród młodzieży poniżej 25 roku życia było na poziomie 10,3 proc.