Oficjalne dane pokazują, że bezrobocie w chińskich miastach wśród osób w wieku od 16 do 24 lat w osiągnęło w kwietniu rekordowy poziom 20,4 proc.To około czterokrotnie więcej, niż wynosi ogólna stopa bezrobocia w Chinach (5,2 proc.). Oczekuje się, że w tym roku studia opuszczą kolejne miliony absolwentów.

Cytowany przez CNBC Yao Lu, profesor socjologii na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku powiedział, że "uniwersytecka bańka" w końcu pęka. Ekspansja szkolnictwa wyższego pod koniec lat 90. spowodowała ogromny napływ na rynek osób z dyplomami szkół wyższych, ale istnieje rozbieżność między popytem a podażą wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Plaga niepełnego zatrudnienia

Jak zauważa CNBC, kolejnym problemem jest plaga niepełnego zatrudnienia, z którym boryka się chińska młodzież i politycy.

Reklama

W artykule, którego współautorem (wraz z Xiao Lu) jest Xiaogangiem Li, profesor na Uniwersytecie Xi’an Jiaotong, uczeni oszacowali, że co najmniej jedna czwarta absolwentów szkół wyższych w Chinach jest zatrudniona w niepełnym wymiarze, niezależnie od rosnącej stopy bezrobocia wśród młodzieży.

„Coraz częściej absolwenci szkół wyższych zajmują stanowiska, które nie są współmierne do ich wykształcenia i kwalifikacji, aby uniknąć bezrobocia” – powiedział Lu w rozmowie z CNBC.

Niepełne zatrudnienie ma miejsce, gdy ludzie decydują się na pracę wymagającą niskich kwalifikacji lub godzą się na nisko płatne stanowiska, a czasem na pracę w niepełnym wymiarze godzin, ponieważ nie są w stanie znaleźć pracy na pełen etat, która odpowiadałaby ich umiejętnościom.

„Są to zawody, które kiedyś były wykonywane głównie przez osoby bez wyższego wykształcenia” – dodał Lu.

Piętno skutków ukończenia studiów w trudnym ekonomicznie okresie zostało dobrze udokumentowane w innych społeczeństwach. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Stanforda pokazują, że absolwenci szkół wyższych, którzy rozpoczynają życie zawodowe podczas recesji lub okresu spowolnienia gospodarczego, zarabiają mniej przez co najmniej 10 do 15 lat niż ci, którzy kończą studia w okresach prosperity.

Jątrząca się rana bezrobocia wśród młodych

Dane Chińskiego Biura Statystycznego pokazują, że 6 z 96 milionów miejskich pracowników w wieku od 16 do 24 lat jest obecnie bezrobotnych. Na podstawie tej liczby Goldman Sachs szacuje, że w porównaniu z okresem przed pandemią Covid-19 jest obecnie o 3 miliony więcej bezrobotnych młodych ludzi w miastach.

To prawdopodobnie sprawi, że chiński rząd będzie musiał podjąć pilne działania.

„Osłabione perspektywy zatrudnienia z dużym prawdopodobieństwem wywołają niezadowolenie wśród młodych ludzi, a postrzegane niepowodzenie w zapewnieniu im dobrobytu materialnego może naruszyć umowę społeczną, jaką Partia Komunistyczna ma z obywatelami w Chinach” – powiedział CNBC Shehzad Qazi, dyrektor zarządzający w China Beige Book.

Biorąc pod uwagę, że chińska populacja starzeje się i kurczy, co zmniejszy liczbę ludzi aktywnych zawodowo, wpływ bezrobocia i niepełnego zatrudnienia młodzieży może „potencjalnie mieć bardzo negatywne konsekwencje dla gospodarki” – powiedział Lu z Columbii w rozmowie z CNBC.

Chiński rząd centralny jest bardzo świadomy problemu bezrobocia wśród młodych.

W kwietniu Rada Państwa Chin ogłosiła 15-punktowy plan mający na celu optymalne dopasowanie ofert pracy do młodych osób poszukujących pracy. Obejmuje on wsparcie szkoleń i staży zawodowych, zobowiązanie do jednorazowego zwiększenia zatrudnienia w przedsiębiorstwach państwowych oraz wsparcie przedsiębiorczych ambicji absolwentów szkół wyższych i pracowników migrujących.