Stopa bezrobocia w regionach Unii Europejskiej wahała się od 1,2 proc. do 28,4 proc. W 2022 r. najniższe jego poziomy odnotowano Czechach. Najmniej osób bez pracy było w Czechach — tylko 1,2 proc. mieszkańców. Kolejne regiony z najniższym bezrobociem to Praga (1,6 proc.) oraz południowo-wschodnie i południowo-zachodnie Czechy z bezrobociem na poziomie 1,7 proc. Taką samą stopę miał też Środkowy Zadunaj na Węgrzech.

Na drugim krańcu skali znalazły się hiszpańskie regiony. Najwyższe stopy bezrobocia odnotowano w Ceucie (28,4 proc.), Melilli (21,6 proc.) i Andaluzji (19,0 proc.).

W porównaniu z 2021 r. najwyższy wzrost bezrobocia odnotowano w hiszpańskich regionach Melilla i Ceuta. W 2022 r. w obu stopa bezrobocia wzrosła o 1,8 punktu procentowego (pp).

Reklama

Największe spadki odnotowano w Grecji (-8,1 pp), regionie Wysp Kanaryjskich w Hiszpanii (-5,6 pp) i zachodniej Grecji (-4,9 pp).

Bezrobocie w Polskich regionach

W Polsce najwyższy wskaźnik bezrobocia odnotowano w 2022 r. na Podkarpaciu (4,8 proc.) i w woj. lubelskim (4,7 proc.). Natomiast stopa bezrobocia była najniższa (1,9 proc.) na Pomorzu i w regionie Warszawskim Stołecznym.

Bezrobocie wśród młodzieży w UE

W 2022 r. średnia unijna stopa bezrobocia wśród młodych ludzi w wieku od 15 do 29 lat spadła o 1,7 pp w porównaniu z 2021 rokiem do 11,3 proc.

Regiony o najniższych wskaźnikach to podobnie jak w przypadku ogólnego wskaźnika Czechy Środkowe (1,7 proc.), Czechy Południowo-Zachodnie (3,1 proc.) i Praga (3,2 proc.). Niskie poziomy bezrobocia wśród młodych notuje też Górna Bawaria w Niemczech (3,3 proc.), a tuż za nimi plasuje się Zachodni Zadunaj na Węgrzech (3,6 proc.).

Najwyższe wskaźniki odnotowano z kolei w Ceucie w Hiszpanii, gdzie 42,4 proc. młodych ludzi nie ma pracy, greckim regionie Tesalia (39,8 proc.), Grecji Środkowej (36,5 proc.) i innym regionie w Hiszpanii, Melilli (36,1 proc.). Wysokimi wskaźnikami bezrobocia wśród młodych ludzi charakteryzowały się również Kampania i Sycylia we Włoszech (po 34,2 proc.) oraz Macedonia Zachodnia w Grecji (34,3 proc.).

Bezrobocie wśród młodych Polaków

Wśród województw, dla których dostępne są dane za 2022 r., najwyższe bezrobocie wśród młodych Polaków jest w woj. lubelskim 11,4 proc., a najniższe w Wielkopolsce 3,8 proc. Z dziewięciu regionów, które uwzględnił Eurostat, w siedmiu bezrobocie wśród młodych spadło, a w dwóch wzrosło. Na Dolnym Śląsku stopa bezrobocia wśród młodych wzrosła o 2,3 pp, a w woj. lubelskim o 0,7 pp.

Województwo łódzkie było liderem spadku bezrobocia wśród młodych (-2,5 pp).