Według badania Plany Pracodawców Instytutu Badawczego Randstad najczęściej oferowaną pracownikom możliwością rozwoju (70 proc. firm) są szkolenia w zakresie umiejętności praktycznych. Drugie miejsce zajmują szkolenia w zakresie kompetencji miękkich oraz pomoc w przekwalifikowaniu się – czterech na 10 przedsiębiorców daje takie możliwości. Z kolei ok. jedna trzecia oferuje coaching i mentoring. Najmniej popularne jest wsparcie w poszukiwaniu nowej pracy.

Najwięcej możliwości podnoszenia kwalifikacji oferują przedsiębiorstwa z sektorów ubezpieczeń i finansów oraz nowoczesnych usług dla biznesu. Jak wskazano, te sektory częściej niż pozostałe branże proponują wsparcie przy poszukiwaniu pracy, jak też szkolenia z zakresu "kompetencji miękkich oraz nawigowania ścieżką kariery" (przekwalifikowanie, coaching i mentoring). W branżach tych pracownicy, zdaniem pracodawców, "korzystają z dostępnych im opcji chętniej niż przed pandemią" – sądzi tak ponad jedna czwarta badanych firm. Mniej chętni do zwiększania kwalifikacji w porównaniu do okresu sprzed pandemii są z kolei pracownicy sektorów przemysłowego, a także obsługi nieruchomości i firm, w których niemal jedna piąta nie wykazuje zainteresowania podnoszeniem kompetencji.

Według autorów badania wielkość firmy ma wpływ na różnorodność oferowanych form podnoszenia kwalifikacji oraz to, jak chętnie pracownicy z nich korzystają – w obu przypadkach największe firmy wypadały najlepiej.

Reklama

Jak wskazano, wszelkie formy wsparcia rozwoju zawodowego i przebranżowienia "w największym stopniu traciły na zainteresowaniu pracowników w okresie pandemii w dwóch sektorach, które szczególnie dotknęły ograniczenia w działalności". 17 proc. pracodawców z sektora usług oraz podobny odsetek firm z sektora handlu odnotowało mniejsze zapotrzebowanie na takie wsparcie niż przed pandemią.

43. badanie Plany Pracodawców Instytutu Badawczego Randstad zrealizowała w okresie od 20 kwietnia do 17 maja 2021 r. firma Gfk metodą CATI (indywidualne wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo) i CAWI (indywidualne wywiady online). Objęto nim reprezentatywną ze względu na region i wielkość firmy próbę 1000 przedsiębiorstw. Z próby wykluczono spółki: zatrudniające poniżej 10 osób, doradztwa personalnego oraz te, dla których agencje pracy tymczasowej nie świadczą usług (np. rolnictwo, górnictwo).