Jak wynika z badania Hays Poland opisanego na łamach raportu "Kobiety na rynku pracy 2023. Polityka DE&I w praktyce", "57 proc. respondentek doświadczyło w swojej karierze przeszkód wynikających z płci; kobiety niejednokrotnie zarabiają mniej niż koledzy o podobnych kwalifikacjach, mają trudności w przebiciu się w zawodach i sektorach uznawanych za typowo męskie oraz mierzą się z uprzedzeniami dotyczącymi kobiet w biznesie".

Szklany sufit

Na pytanie, czy w swojej karierze napotkałeś/ napotkałaś na jakiekolwiek przeszkody wynikające z płci, "tak" odpowiedziało 57 proc. kobiet i 31 proc. mężczyzn, "nie" - 43 proc. kobiet i 69 proc. mężczyzn.

Reklama

"39 proc. specjalistek i 69 proc. specjalistów jest przekonanych, że płeć pracownika nie wpływa na perspektywy objęcia wyższego stanowiska" - wskazano w poniedziałkowej informacji dotyczącej badania.

Kobiety u sterów firm

Według badania, 19 proc. respondentów jest zatrudnionych w firmach kierowanych przez kobiety - to odsetek o 3 pkt. proc. wyższy od odnotowanego w roku 2022. "Dane Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn pokazują, że w Polsce kobiety stanowią zaledwie 26,3 proc. osób zasiadających w zarządach największych spółek giełdowych, przy średniej europejskiej na poziomie 34 proc." - podano.

Raport Hays Poland "Kobiety na rynku pracy 2023. Polityka DE&I w praktyce" powstał we współpracy z Centrum Badań Kobiet i Różnorodności działającym przy Akademii Leona Koźmińskiego na bazie odpowiedzi zebranych w okresie od marca do maja 2023 roku.

autorka: Aneta Oksiuta