"W ciągu 5 lat na Mazowszu, w obszarze zarządzanym przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną, wydano 47 decyzji o łącznym nakładzie ponad 3,6 milarda złotych. Dzięki temu powstanie półtora tysiąca nowych miejsc pracy, a utrzymanych zostanie 3 tysiące miejsc pracy" - podkreślił Uściński.

Przedsiębiorcy inwestujący z pomocą łódzkiej strefy na Mazowszu mają polski kapitał

"Polska Strefa Inwestycji wspiera przedsiębiorców w takich miejscach jak Mszczonów w powiecie żyrardowskim, czy Góra Kalwaria w powiecie piaseczyńskim, jak również w kilku gminach z powiatu wołomińskiego. To najlepszy dowód na to, że efektywnie docieramy w każdy zakątek Polski, by wspierać przedsiębiorców" - zaznaczył.

Reklama

PSI - jak podaje ministerstwo - powstała w 2018 r. dzięki uchwaleniu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Zmiana polegała głównie na zniesieniu dotychczasowych granic stref ekonomicznych i rozszerzeniu ich zasięgu terytorialnego z niecałego procenta obszaru kraju na teren niemal całej Polski. Ta zmiana spowodowała, że Polska zyskała kolejny impuls rozwojowy.

Dzięki Polskiej Strefie Inwestycji - jak przypomniano - polskie firmy sektora małych i średnich przedsiębiorstw stały się podstawowymi beneficjentami stref i przyznawanych zwolnień podatkowych. Najlepszym tego przykładem jest liczba wydanych decyzji o wsparciu przez ŁSSE w podziale na wielkość przedsiębiorstwa.

"Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała w sumie 33 decyzje, natomiast dla dużych przedsiębiorstw tych decyzji było 14. Co równie istotne, przedsiębiorcy inwestujący z pomocą łódzkiej strefy na Mazowszu mają polski kapitał. Niemal 75 porcent decyzji o wsparciu było wydanych dla przedsiębiorców z polskim i większościowym polskim kapitałem" - zwrócił uwagę Uściński.

"Polski system wspierania inwestycji oraz warunki pomocy publicznej są uznawane obecnie za jedne z najbardziej korzystnych w Unii Europejskiej. Mazowsze jest i będzie doskonałym terenem pod inwestycje" - podsumował. (PAP)

Autor: Hubert Bekrycht