Jak poczucie tożsamości wpływa na wybory na rynku pracy? Czy identyfikowanie się z daną grupą społeczną determinuje typ zajęcia, jaki chcemy wykonywać? Jak wiele możemy poświęcić, żeby uniknąć wykonywania prac sprzecznych ze stereotypowym poglądem nie naszej grupy społecznej? Suanna Oh z Paris School of Economics na łamach „American Economic Review”.

Poczucie tożsamości to indywidualna odpowiedź na pytanie: kim jestem? Ale często myślimy o sobie szerzej, w kontekście kategorii społecznych (np. kobiety czy rodzice) lub biorąc pod uwagę wykonywany zawód. Uważa się, że ludzie w danej kategorii mają wspólne wartości i przekonania, podobnie myślą, a co za tym idzie, podobnie się zachowują. Udowodniono, że odstępstwo od narzuconych przez grupę zachowań może prowadzić do silnych zaburzeń emocjonalnych oraz psychicznych jednostki. Dlatego w poczuciu ochrony tożsamości grupy ludzie często decydują się na działanie sprzeczne z wewnętrznym systemem zasad, nawet jeśli jest to emocjonalnie czy ekonomicznie kosztowne. Niesie to za sobą też konsekwencje gospodarcze. Jeżeli pracownik w obawie o utratę tożsamości grupy rezygnuje z kariery zawodowej, pomimo umiejętności oraz predyspozycji, obserwujemy nieefektywną alokację talentów.