Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2017 r. wyniosło 4516,69 zł, co oznacza wzrost w ujęciu rocznym o 7,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

W ujęciu kwartalnym przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 6,1 proc.

Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w całym 2017 roku w stosunku do 2016 roku wyniósł z kolei 3,4 proc. - podał GUS. W 2016 roku w stosunku do 2015 r. przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 4,2 proc.

Według Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2017 r. wyniosło 4271,51 zł. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2016 r. wynosiło 4047,21 zł.