W ujęciu kwartał do kwartału wynagrodzenie wzrosło o 3,9 proc. (PAP Biznes)