Jak przekazano w piątkowym komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, "przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2022 r. wyniosło 5540,25 zł, a w drugim półroczu 2022 r. wyniosło 5783,75 zł".

Dodano, że w związku z art. 5k ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych podstawą określenia wysokości odpisu podstawowego na fundusz socjalny w 2022 r. będzie przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r., ogłoszone przez prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski" z 2020 r. poz. 195, które wyniosło 4434,58 zł.

Obwieszczenie w tej sprawie zostanie ogłoszone w "Monitorze Polskim" - wskazano.

Reklama