Czechy są jednym z nielicznych krajów w Europie Środkowo-Wschodniej, z którego mniej ludzi emigruje za granicę, a więcej do niego przyjeżdża w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków do życia. Przykładowo w 2015 roku ludność tego kraju zwiększyła się o 0,28 proc. w wyniku napływu imigrantów, natomiast w tym samym roku liczba mieszkańców Polski zmniejszyła się w wyniku emigracji z naszego kraju o 0,57 proc.

Do Czech przyjeżdżają imigranci głównie z takich krajów, jak Ukraina, Słowacja, Rumunia i Bułgaria. Bardzo niewielu Polaków (głównie z powiatu cieszyńskiego i innych przygranicznych miejscowości) poszukuje w tym kraju pracy. Pewnie dlatego, że zarobki w Czechach są podobne jak w naszym kraju, a w niektórych branżach nawet niższe.

Wzrost liczby mieszkańców Czech w minionych trzech kwartałach nie był więc tylko efektem większego niż w analogicznym okresie 2016 roku przyrostu naturalnego ludności. W pierwszych trzech kwartałach 2017 roku w Czechach przyszło na świat 85 669 dzieci, czyli o 172 mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W tym 48,9 proc. nowo narodzonych dzieci przyszło na świat w związkach pozamałżeńskich. W przypadku pierworodnych dzieci wskaźnik ten był wyższy i wyniósł 58,6 proc., a w przypadku drugiego w danym związku dziecka - 38,9 proc. Największy udział w rodzeniu dzieci w Czechach miały kobiety w wieku 30 lat. Zwiększyła się także przeciętna wieku, w którym młode Czeszki i Czesi zawierają związek małżeński. W przypadku kobiet jest to 27 lat, a przypadku mężczyzn 30 lat. W omawianym okresie minionego roku zawarto w Czechach 45 596 małżeństw, czyli o 1577 więcej niż w analogicznym okresie 2016 roku. Dla porównania zmniejszyła się w tym czasie w niewielkim stopniu liczba rozwodów - o 300 do poziomu 18 927, z czego 43 proc. wszystkich rozwodów została orzeczona za porozumieniem stron, bez orzekania o winie któregokolwiek z małżonków. W 2017 roku przeciętny okres trwania małżeństwa w Czechach nie uległ w porównaniu do roku poprzedniego zmianie i wynosi obecnie tylko lub aż 14,8 lat.

>>> Czytaj też: Czterdziestolatek 30 lat później. To pokolenie może sprowadzić świat na krawędź zapaści

Zwraca uwagę wzrost liczby zgonów z 79,5 tys. w pierwszych trzech kwartałach 2016 roku do 83,3 tys. w analogicznym okresie 2017 r. Największa śmiertelność występuje w Czechach w pierwszych dwóch miesiącach każdego roku. Jednak połowa zmarłych mieszkańców tego kraju miała 78 i więcej lat. Wydłuża się jednocześnie średnia długość życia zarówno mężczyzn (77 lat), jak i kobiet (79 lat). Zmniejsza się natomiast z roku na roku śmiertelność wśród nowo narodzonych dzieci w ciągu pierwszego roku ich życia. W 2017 umarło tylko 225 dzieci w tym przedziale wiekowym. Podobnie jak w większości innych krajów UE niekorzystną zmianą demograficzną w Czechach jest postępujące starzenie się społeczeństwa i coraz mniejsza w stosunku do całej populacji liczba dzieci i ludzi młodych. Nie zrekompensuje tego stosunkowo nieduży, jak na potrzeby czeskiej gospodarki, napływ imigrantów, który od paru ostatnich lat nie przekracza 50 tys. osób rocznie.