Niemiecki sąd wypowie się w tej sprawie 25 sierpnia. Rosjanie nie zgadzają się z decyzją Federalnej Agencji ds. Sieci (BNetzA), która 15 maja 2020 r. odmówiła zwolnienia niemieckiego odcinka Nord Stream 2 ze stosowania gazowych antymonopolowych przepisów Unii. Wymagają m.in. niezależnego operatora gazociągu oraz udostępniania przepustowości rury stronom trzecim. Ze stosowania nowelizacji dyrektywy, która wprowadziła te rozwiązania, mogą być wyłączone tylko gazociągi do UE ukończone przed wejściem w życie jej przepisów, czyli przed 23 maja 2019 r.