Teheran musi powstrzymać się od działań, które stanowią pogwałcenie międzynarodowego porozumienia nuklearnego z 2015 roku - podkreślają sygnatariusze komunikatu. "Wzywamy Iran do powrotu do negocjacji w Wiedniu tak szybko, jak to możliwe (...) Wielokrotnie powtarzaliśmy, że czas nie działa tu na niczyją korzyść" - głosi oświadczenie.

Strony układu nuklearnego - Iran, Francja, USA, Niemcy, Wielka Brytania, Chiny i Rosja - starają się oficjalnie wznowić prowadzone w Wiedniu rozmowy o ożywieniu tego porozumienia.

Reklama

Jednak we wtorek Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) poinformowała, że Iran przyspieszył wzbogacanie uranu do poziomu bliskiego zastosowania do produkcji broni jądrowej; do jej konstrukcji potrzeba ponad 25 kg materiału wzbogaconego do poziomu około 90 proc.

W kwietniu, w reakcji na izraelski atak na ośrodek jądrowy w Natanz, Iran rozpoczął proces wzbogacania uranu do 60 proc. zawartości rozszczepialnego izotopu U-235. Wcześniej produkował 20-procentowy wzbogacony uran, co i tak było naruszeniem limitów wyznaczonych przez porozumienie nuklearne, które wynoszą 3,67 proc.

W maju MAEA podała, że Iran zainstalował w Natanz dodatkowe kaskady zaawansowanych technologicznie wirówek do wzbogacania uranu. Wcześniej wykorzystywano tu 164 wirówki IR-6, a od maja zainstalowano kaskadę 153 wirówek IR-4.

MAEA podała w raporcie, że Iran, pomimo zastrzeżeń Zachodu, poczynił znaczne postępy w pracach nad wzbogacaniem uranu, budząc poważne wątpliwości co do charakteru tych prac. Teheran zapewnia, że mają one wyłącznie cel pokojowy.