Jak podał portal Ciber Cuba, pierwsze w warunkach komunistycznych grono prywatnych firm na Kubie stanowią 32 spółki. Na ich funkcjonowanie w środę zgodę wydało kubańskie Ministerstwo ds. Gospodarki i Planowania (MEP).

Kubański resort poinformował, że otrzymał w sumie 75 wniosków o legalizację prywatnej działalności gospodarczej.

Z zaprezentowanych przez kubański rząd dokumentów wynika, że pierwsze 32 prywatne spółki to głównie mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie firmy działające na terenie 11 z 15 prowincji kraju. Działają m.in. w sektorze produkcji spożywczej oraz recyklingu.

Reklama

Zgodnie z zatwierdzonymi w sierpniu 2021 r. nowymi przepisami podmioty gospodarcze działające na Kubie mogą należeć w całości do państwa, podmiotów prywatnych lub posiadać właścicieli mieszanych: państwowych i prywatnych.

Zatwierdzenie przez MEP pierwszych prywatnych spółek zbiegło się z decyzją banku centralnego Kuby, na podstawie której mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie spółki mogą ubiegać się o kredyty w walucie obcej.