Majątek finansowy netto gospodarstw domowych spadł w 2022 roku o 94,5 mld euro, do ponad 1 bln 136 mld euro - wynika z danych NBB. Aktywa finansowe netto obejmują wartość oszczędności i inwestycji bez nieruchomości, pomniejszoną o zadłużenie.

Ubiegłoroczny spadek wartości bezwzględnych jest większy niż w 2008 r., kiedy nastąpił początek kryzysu finansowego - ocenia bank.

Za tę sytuację bank centralny Belgii wini przede wszystkim dekoniunkturę na giełdach i w konsekwencji spadek wartości akcji, a także rosnące stopy procentowe, które m.in. spowodowały zmniejszenie wartości dłużnych papierów wartościowych. (PAP)

Autor: Andrzej Pawluszek
Reklama