MSW Litwy poinformowało, że w zależności od sytuacji i potencjalnych zagrożeń, kontrole będą przeprowadzane wyrywkowo, w oparciu o analizę ryzyka o każdej porze dnia.

Bezpieczeństwa podczas szczytu NATO będzie strzegło około 12 tys. osób

Na wewnętrznych granicach strefy Schengen litewskich funkcjonariuszy wspiera polska i łotewska straż graniczna. Zewnętrznych granic Litwy dodatkowo strzegą litewscy żołnierze, estońscy i mołdawscy pogranicznicy oraz siły Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, Frontex.

Reklama

Ogółem bezpieczeństwa podczas szczytu NATO będzie strzegło około 12 tys. osób. Siły Litwy będą wspierać funkcjonariusze i żołnierze z 16 krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego, w tym kontyngent wojsk specjalnych z Polski.

Na Litwie został już rozmieszczony system obrony powietrznej Patriot. Broń należy do wojsk niemieckich i została sprowadzona ze Słowacji. Rozmieszczone są też system obrony powietrznej średniego zasięgu NASAMS oraz połączone Siły Bezpieczeństwa Chemicznego, Biologicznego, Radiologicznego i Nuklearnego.

Na szczyt do Wilna przybędzie 48 zagranicznych delegacji – 2400 osób, w tym 40 szefów państw i około 150 innych polityków wysokiej rangi, którzy muszą być chronieni. Do obsługi delegacji wykorzystanych zostanie około 800 pojazdów.

Z Wilna Aleksandra Akińczo