Wielu dawnych liderów postępowego Ruchu Sandynistów, do którego czołówki należał niegdyś Ortega, opuściło kraj, a w przeddzień rocznicy pamiętnego krwawego kwietnia policja przeprowadziła aresztowania wśród członków rodzin niektórych liderów protestów z przed sześciu lat.

Koncentracja Demokratyczna Monteverde ogłosiła, że oddaje się do dyspozycji Organizacji Państw Amerykańskich

Działająca w podziemiu nikaraguańska instytucja pod nazwą "Mechanizm Identyfikacji Więźniów Politycznych" ogłosiła w tych dniach, że w zakładach karnych kraju przebywa obecnie 138 osób oskarżonych o "polityczną działalność antypaństwową".

Reklama

Wobec uniemożliwienia przez reżim prezydenta Ortegi i jego małżonki wszelkiej legalnej działalności opozycyjnej (rząd ustanowił swą ścisłą kontrolę nawet nad przebiegiem wyborów nikaraguańskiej miss piękności) organizacja opozycyjna pod nazwą Nikaraguańska Koncentracja Demokratyczna Monteverde ogłosiła w czwartek, że oddaje się do dyspozycji Organizacji Państw Amerykańskich (OPA), aby monitorować sytuację w ojczyźnie.

Nikaragua wystąpiła definitywnie z OPA w listopadzie 2023 roku po tym jak Zgromadzenie Ogólne Ministrów Spraw Zagranicznych państw tworzących tę organizację uznało za nieważne nikaraguańskie wybory w których nikaraguański dyktator Ortega pozostający u władzy nieprzerwanie od 2007 roku został wybrany po raz piąty ( a czwarty z rzędu) na urząd prezydenta, gdy główni jego przeciwnicy i kandydaci na najwyższy urząd w państwie przebywają w więzieniach bądź na emigracji.

Wybory z listopada 2021 roku odbyły się bez udziału siedmiu potencjalnych kandydatów opozycji

W listopadzie 2021 roku 21 Zgromadzenie Ogólne OPA uznało, że kolejne wybory, które zapewniły Ortedze i jego małżonce pozostawanie przez wiele lat u władzy "nie były wolne, sprawiedliwe, przejrzyste ani sprawiedliwe".

Wybory z listopada 2021 roku odbyły się bez udziału siedmiu potencjalnych kandydatów opozycji na stanowisko prezydenta osadzonych w więzieniach przed głosowaniem na podstawie jednobrzmiących oskarżeń o "zdradę ojczyzny", podczas gdy trzech partii opozycyjnych nie dopuszczono do monitorowania przebiegu wyborów.

W odpowiedzi na te zarzuty rząd Nikaragui ogłosił, że występuje z Organizacji Państw Amerykańskich, której był współzałożycielem w 1948 roku.