W regionie Rogu Afryki, inaczej zwanym Półwyspem Somalijskim, trwa najcięższa susza od 1981 roku. Dotkliwie wpływa ona na warunki życia społeczności pasterskich i rolniczych w południowej i południowo-wschodniej Etiopii, południowo-wschodniej i północnej Kenii oraz południowo-środkowej Somalii.

Wskaźniki niedożywienia w regionie są wysokie.

ONZ oszacowało, że potrzebuje 327 mln dolarów, aby zaspokoić najpilniejsze potrzeby 4,5 mln ludzi w ciągu najbliższych sześciu miesięcy i pomóc społecznościom afrykańskim w radzeniu sobie w obliczu klęski nieurodzaju.

Reklama

"Trzy pod rząd niepomyślne pory deszczowe zdziesiątkowały plony i doprowadziły do niespotykanie wysokiej śmiertelności zwierząt gospodarskich. Niedobory wody i pastwisk zmuszają rodziny do opuszczania domów i powodują nasilanie się konfliktów między społecznościami” - napisano w oświadczeniu Światowego Programu Żywnościowego.

Prognozy opadów poniżej średniej grożą pogorszeniem się warunków w nadchodzących miesiącach.