Zadowolonych z rządu socjaldemokraty jest 39 proc. Niemców – pokazuje sondaż przeprowadzony przez Infratest Dimap na zlecenie programu ARD „Tagesthemen” i „Welta”.

W porównaniu z poprzednim badaniem z końca kwietnia ocena rządu pogorszyła się o dwa punkty procentowe. Pierwsze badanie poziomu zadowolenia z rządu, zaprzysiężonego w grudniu 2021 roku, przeprowadzono w styczniu – wówczas tylko 37 proc. respondentów wyraziło niezadowolenie, a 46 proc. oceniło pracę gabinetu Scholza pozytywnie.

W trójpartyjnej koalicji rządowej Zieloni okazali się najlepsi, jeśli chodzi o poziom zadowolenia z poszczególnych polityków. Na czele listy uplasowali się minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock i minister gospodarki Robert Habeck. Z ich pracy zadowolonych jest 60 proc. ankietowanych.

Reklama

Aprobata dla pracy kanclerza Scholza (SPD) kształtuje się na poziomie 43 proc., w styczniu było to 60 proc. Z kolei poparcie dla jego partyjnej koleżanki, minister obrony Christine Lambrecht spadło do 18 proc.

Na pytanie, jakie problemy są obecnie najistotniejsze, 37 proc. respondentów wskazało rozpętaną przez Rosję wojnę na Ukrainie. Na drugim miejscu plasują się wzrost cen i inflacja (oceniło tak 23 proc. badanych osób) i zmiany klimatyczne (22 proc.). We wrześniu ubiegłego roku za najpilniejsze problemy Niemcy uznawali ochronę środowiska oraz kwestię migracji.

Niemcy są podzieleni, jeśli chodzi o dostawy broni. 42 proc. uważa za słuszne dotychczasowe niemieckie wsparcie Ukrainy w postaci uzbrojenia. 29 proc. jest zdania, że Niemcy „nie idą wystarczająco daleko” w tej kwestii, a 23 proc. jest przeciwnego zdania.

W kwestii polityki wobec Ukrainy wyłania się duża zgodność, jeśli chodzi o ocenę sankcji wobec Rosji i działań dyplomatycznych - 41 proc. ankietowanych opowiada się za bardziej dalekosiężnymi środkami w tych kwestiach.