Liczba niedożywionych ludzi na całym świecie wzrosła w zeszłym roku (już szósty rok z rządu) do około 768 miliona (według jednego z szacunków Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa). Już mniej więcej 10 proc. światowej populacji zmaga się z głodem - pisze Statista.

Problem jest najbardziej rozpowszechniony w Afryce, w której dotyka 20 proc. całej populacji. W Azji to 9 proc. Zaburzenie globalnych łańcuchów dostaw spowodowane przez wojnę na Ukrainę uderzyło przede wszystkim w kraje, które mają problemy z wyżywieniem własnych obywateli.