Jak poinformowała minister pracy, solidarności i zabezpieczenia społecznego Ana Mendes Godinho, do nowego programu przystąpiło w sumie 46 spółek, zarówno publicznych jak i prywatnych.

“Cztery z nich to duże firmy, które zatrudniają ponad 1000 osób” - oświadczyła szefowa resortu pracy.

Mendes Godinho wyjaśniła, że od marca kierowane przez nią ministerstwo analizowało wspólnie z niektórymi portugalskimi przedsiębiorcami warunki oraz spodziewane konsekwencje wdrożenia czterodniowego tygodnia pracy.

“Tematem rozmów było m.in. to w jaki sposób poprawić jakość zatrudnienia pracowników przy jednoczesnym zwiększeniu produktywności i konkurencyjności spółek, które zamierzają wprowadzić czterodniowy tydzień pracy” - dodała Mendes Godinho.

Reklama

Zaznaczyła, że pilotażowy projekt może być w Portugalii wzbogacony w przyszłości rozwiązaniami, które przyjęły inne europejskie kraje, gdzie wprowadzono już przepisy pozwalające na zatrudnianie osób w systemie czterodniowego tygodnia pracy, takich jak np. Wielka Brytania czy Islandia.

Z Lizbony Marcin Zatyka (PAP)