Indeks postrzegania korupcji Corruption Perceptions Index (CPI) za rok 2023 pokazuje, że korupcja kwitnie na całym świecie. CPI klasyfikuje 180 krajów i terytoriów na całym świecie pod tym względem. Indeks ocenia je w skali od zera (wysoce skorumpowany) do 100 (czysty od korupcji) ze średnim wynikiem na poziomie zaledwie 43 na 100.

Jak podaje Transparency International ponad dwie trzecie krajów uzyskało wynik niższy niż 50 pkt na 100 możliwych, co zdecydowanie wskazuje na poważne problemy z korupcją. Ponadto z danych wynika, że zdecydowana większość krajów nie poczyniła żadnych postępów na polu walki z korupcją lub problemy korupcyjne uległy pogorszeniu w ciągu ostatniej dekady.

W 2023 r. ze 180 badanych państw, 23 kraje osiągnęły najniższy wynik w historii.

Reklama

Najmniej skorumpowane państwa na świecie

W 2023 r. krajem o najniższym postrzeganym poziomie korupcji w sektorze publicznym była Dania, która od wielu lat utrzymuje pozycję lidera pod względem uczciwości. W 2023 roku wskaźnik postrzegania korupcji w Danii był na poziomie 90 pkt na 100 możliwych do zdobycia. Na drugim miejscu, podobnie jak przed rokiem, klasyfikuje się Finlandia z wynikiem 87 pkt. Trzecia miejsce (z wynikiem 85 pkt) zajęła Nowa Zelandia, która w poprzednim roku była ex aequo Finlandią na miejscu drugim. W 2023 r. kolejne były: Norwegia (84 pkt), Singapur (83 pkt) oraz Szwecja i Szwajcaria (oba z wynikiem na poziomie 82 pkt).

Najbardziej skorumpowane państwa świata

Według wskaźnika Corruption Perceptions Index najbardziej skorumpowanym państwem na świecie jestSomalia, która uzyskała zaledwie 11 punktów na 100 możliwych.

Niewiele lepsze wynik uzyskały Syria, Wenezuela i Sudan Południowy, wszystkie z wynikiem 13 punktów.

Jak postrzegana jest korupcja w Polsce?

Według Transparency International w Polsce korupcja jest coraz większa. Wartość wskaźnik CPI jest w trendzie spadkowym od 2015 r., gdy był na najwyższym poziomie 63 pkt, co w tamtym czasie plasowało nasz kraj na 29. pozycji na liście najmniej skorumpowanych państw.

W 2023 r. Polska spadła w rankingu o dwie pozycje w porównaniu z poprzednim rokiem, plasując się na 47 miejscu. W ubiegłym roku wskaźnika Corruption Perceptions Index dla Polski wynosił 54 pkt, czyli nieco powyżej globalnej średniej.