O spotkaniu, do którego doszło we wtorek Komenda Główna Policji poinformowała w środę na swojej stronie internetowej. W skład reprezentacji amerykańskiej, która gościła w Sali im. Generałów Polskiej Policji w KGP weszli dyrektor FBI Christopher Wray, zastępca szefa kancelarii dyrektora FBI Scott McCullough, specjalna doradca dyrektora FBI Sherri Onks, oficer łącznikowy FBI w Polsce Michael Malsch oraz jego zastępca Matthew Winn.

Jak poinformowała KGP, przed rozpoczęciem oficjalnego spotkania szef KGP oraz dyrektor FBI oddali hołd policjantom poległym na służbie oraz złożyli pamiątkowy wieniec przed tablicą epitafijną w Komendzie Głównej Policji.

KGP zaznaczyła, że celem spotkania było "zacieśnienie współpracy pomiędzy polską policją a FBI". "Wydarzenie stanowi kontynuację rozmów, które miały miejsce w październiku bieżącego roku podczas delegacji Komendanta Głównego Policji do USA. Wówczas na spotkaniu w Kwaterze Głównej FBI w Waszyngtonie, szef polskiej policji oraz dyrektor FBI dyskutowali o perspektywach pogłębienia oraz poszerzenia wzajemnej współpracy i wymiany doświadczeń" - podano w komunikacie na stronie KGP.

Podczas spotkania rozmawiano m.in. o zwalczaniu cyberprzestępczości. Jak podała KGP, gen. insp. Jarosław Szymczyk przyznał na spotkaniu, że "przestępczość cyfrowa staje się jednym z głównych wyzwań organów ścigania, tak w Polsce, jak i na świecie". "Stawia to przed policją konieczność ciągłego poszukiwania nowych metod działania, a od funkcjonariuszy policji nieustannego podnoszenia kompetencji, innowacyjnego podejścia oraz umiejętności szybkiej adaptacji do stale zmieniających się trendów oraz modus operandi cyberprzestępców" - napisano.

Reklama

Na spotkaniu strony potwierdziły potrzebę wymiany wiedzy i doświadczeń, "przytaczając przykłady konkretnych współczesnych zagrożeń płynących ze świata cyfrowego, do których zaliczyć można obrót kryptowalutami w sieci oraz przybierające na sile zjawisko cyberataków".

Ponadto na spotkaniu - jak informuje KGP - omówiona została kwestia wzmocnienia wzajemnej współpracy szkoleniowej, m.in. reaktywacji programu szkoleń dla polskich funkcjonariuszy w Quantico. Mówiono także o możliwości rozszerzenia i wzmocnienia współpracy w innych obszarach zwalczania przestępczości kryminalnej.

W spotkaniu ze strony polskiej wzięli udział również zastępca szefa KGP nadinsp. Paweł Dobrodziej, komendant CBŚP nadinsp. Paweł Półtorzycki, dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. Radosław Juźwiak, pełnomocnik ds. utworzenia Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości insp. Adam Cieślak oraz dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP insp. Paulina Filipowiak.(PAP)

autor: Marcin Chomiuk