UNICEF ponowił apel o ochronę ludności cywilnej i infrastruktury cywilnej na Ukrainie. Zwrócił uwagę na doniesienia o ostrzeliwaniu szpitali, szkół, sieci wodociągowych, urządzeń sanitarnych, a także sierocińców.

Russell zaapelowała o zawieszenie działań militarnych, co ułatwiłoby dostęp pomocy humanitarnej do ludzi, którzy zostali od niej odcięci po pięciu dniach intensywnych ataków lotniczych i walk naziemnych.

"Pozwoliłoby to również rodzinom z najbardziej dotkniętych obszarów na zdobycie żywności i wody, uzyskanie opieki medycznej lub opuszczenie kraju w poszukiwaniu bezpieczeństwa" – podkreśliła.

Specjalny przedstawiciel ONZ ds. przemocy seksualnej w czasie konfliktów Pramila Patten podkreślała masowe wysiedlenia zmuszające wielu Ukraińców do ucieczki z domów, w tym do krajów sąsiednich.

Reklama

Źródła ONZ przypominają, że w trakcie konfliktów zbrojnych kobiety i dziewczęta są narażone na zwiększone ryzyko przemocy. Patten akcentowała w związku z tym jak ważne jest przestrzeganie praw człowieka i zachowanie powściągliwości.

"Jeśli konflikt się nie zakończy, tysiące rodzin zostanie przymusowo wysiedlonych, co ogromnie zwiększy skalę już i tak tragicznej sytuacji humanitarnej, zwiększy ryzyko przemocy seksualnej i wykorzystywania seksualnego" - ostrzegła.

Wcześniej szefowa UN Women Sima Bahous mówiła o zaangażowaniu jej agencji we wspieranie mieszkańców Ukrainy, zwłaszcza kobiet i dziewcząt, "w czasie, kiedy najbardziej tego potrzebują".

"Włączenie kobiet w procesy decyzyjne i działania humanitarne jest niezbędne, aby zapewnić przestrzeganie ich praw" - dodała.

Bahous wyraziła uznanie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na Ukrainie, nazywając je kluczowymi partnerami w wysiłkach na rzecz wzmocnienia głosu kobiet i dziewcząt.