W wartościach bezwzględnych najwięcej na pomoc Ukrainie na dzień 27 marca przekazały Stany Zjednoczone. Łącznie USA wyasygnowały kwotę 7,6 mld euro, na którą składały się 3,2 mld euro pomocy humanitarnej i 4,4 mld euro pomocy wojskowej. Jednak w wartościach względnych nie jest to największa pomoc.

Jak pokazuje infografika portalu Statista.com wykorzystująca dane Instytutu Gospodarki Światowej w Kilonii, w wartościach względnych, żaden kraj nie zbliżył się do zaangażowania Estonii w pierwszych czterech tygodniach wojny. Wkład jednego z trzech państw bałtyckich, które kiedyś wchodziły w skład byłego ZSRR ,wynosił 0,22 miliarda euro w pomocy wojskowej. Przekłada się to na 0,8 proc. PKB kraju. Wkład finansowy Stanów Zjednoczonych do tego momentu stanowił równowartość 0,04 proc. produkcji gospodarczej USA. Polska w tym zestawieniu jest na drugiej pozycji, z pomocą na poziomie 0,18 proc. PKB.

Warto zauważyć, że pomoc pośrednia wysyłana przez kraje takie jak Niemcy, Francja i Włochy za pośrednictwem UE nie jest uwzględniana w tych indywidualnych ocenach. Źródło podaje, że instytucje UE wniosły 1,4 mld euro, a kolejne 2 mld euro przypisuje się Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu.

ikona lupy />
Pomoc dla Ukrainy jako proc. PKB poszczególnych państw / statista.com
Reklama