Rządowy projekt został złożony na dzień przed obchodami 105. rocznicy niepodległości kraju, 6 grudnia. „To historyczna i ważna chwila dla Finlandii” – przyznał na konferencji minister Haavisto.

Z projektu wynika, że Finlandia przystępuje do NATO „bez żadnych warunków i ograniczeń”, co w praktyce odnosi się m.in. do ewentualnej obecności w przyszłości stałych oddziałów, baz wojsk sojuszniczych, czy broni jądrowej na terenie kraju. Akceptacja przez parlament projektu aktu ratyfikacyjnego określającego także zobowiązania obronne oraz kwestie finansowe wobec Sojuszu będzie wymagała zwykłej większości głosów.

Haavisto przyznał, że Finlandia i Szwecja są gotowe do przystąpienia do NATO, gdy wszystkie kraje członkowskie przeprowadzą własne krajowe ratyfikacje. Dotychczas w ciągu ostatniego półrocza zrobiło to już 28 członków.

Zgoda Węgier i Turcji

Reklama

Według szefa fińskiej dyplomacji Finlandia zajmie się kwestią ratyfikacji zanim zrobią tą Węgry i Turcja ponieważ obecnie parlament, w którym zdecydowana większość popiera przystąpienie do NATO, ma czas na rozpoznanie sprawy. Wiosną przyszłego roku w kraju przeprowadzone zostaną kolejne wybory parlamentarne – powiedział Haavisto.

Minister przypomniał, że Węgry zapowiedziały (na ostatnim szczycie Sojuszu w Bukareszcie), że zakończą ratyfikację w lutym. Ze stroną turecką – przyznał – cały czas prowadzone są rozmowy trójstronne. Ankara od początku marszu Finlandii i Szwecji do NATO, rozpoczętego wiosną, domaga się zmiany polityki Helsinek oraz (szczególnie) Sztokholmu odnośnie organizacji kurdyjskich uznawanych przez władze tureckie za terrorystyczne.

„Finlandia potrzebuje sprawnego i zdolnego do działania rządu, szczególnie w trudnych czasach i przy negocjacjach z Turcją” – powiedział Haavisto, odnosząc się do spekulacji prasowych o możliwym rozpadzie pięciopartyjnego lewicowo-centrowego rządu premier Sanny Marin (między posłami partii „Centrum”, dla której poparcie wyborcze jest najniższe w historii, a socjaldemokratami, nie ma zgody co do rozwiązania wielu kwestii krajowych, w tym m.in związanych z prawem ochrony środowiska).

Finlandia i Szwecja ogłosiły chęć przystąpienia do NATO w maju. Państwa członkowskie NATO podpisały protokoły akcesyjne Finlandii i Szwecji na posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej na początku lipca. Od tego czasu dwa kraje nordyckie mają status „członków obserwatorów” NATO (uczestniczą we wszystkich pracach Sojuszu, ale nie mają prawa głosu i decyzyjnego).

Z Helsinek Przemysław Molik (PAP)