W 2022 roku 29 krajów skłaniało się ku Rosji, teraz liczba ta wzrosła do 35. Z drugiej strony, liczba krajów skłaniających się ku Zachodowi lub aktywnie potępiających Rosję jest nadal zdecydowanie większą grupą, z tym że liczba tych państw spadła ze 131 do 122.

EIU twierdzi, że spadek ten jest częściowo spowodowany zmianą stanowiska wielu gospodarek wschodzących na bardziej neutralne.

Ze wszystkich kontynentów to Afryka przedstawia najbardziej zróżnicowaną mozaikę pozycjonowania. EIU podaje, że w ubiegłym roku wiele krajów Czarnego Lądu przesunęło się politycznie w kierunku Rosji. W 2022 r. Republika Południowej Afryki i Uganda były neutralne w tej sprawie, natomiast teraz są wymienione jako skłaniające się ku Rosji. Tymczasem, Burkina Faso i Mali, które wcześniej tylko opowiadały się za Rosją, teraz otwarcie popierają Rosję. W Ameryce Łacińskiej Boliwia została wyróżniona jako kraj znaczący ze względu na zmianę pozycji, która również zmieniła się do 2023 roku z neutralnej na prorosyjską. W tym samym czasie liczba krajów neutralnych wzrosła z 32 do 35.

Reklama
ikona lupy />
Które kraje politycznie wspierają Rosję / statista.com

Mapa wykorzystuje dane EIU, aby pokazać stanowiska różnych krajów wobec Rosji, od potępienia do poparcia, według stanu na marzec 2023 r.

Bogate narody potępiają Rosję

Po uwzględnieniu poziomu światowego PKB, który jest miarą stosowaną do oceny kondycji gospodarczej kraju (lub krajów), okazuje się, że właściciele prawie dwóch trzecich (60,1 proc.) światowego bogactwa potępiają Rosję za inwazję na Ukrainę. Bogactwo to pochodzi głównie ze Stanów Zjednoczonych i krajów Europy.

Jeżeli jednak weźmiemy od uwagę odsetek ludzi na całym świecie, którzy mieszkają w kraju, który potępia Rosję lub ją wspiera, widać, że największa grupa jest „neutralna”. Według EIU kilka krajów, w tym Kolumbia, Turcja i Katar, które wcześniej były sprzymierzone z Zachodem, przeszło do kategorii neutralnej, ponieważ ich rządy „starają się czerpać korzyści gospodarcze z zaangażowania obu stron”.

EIU oparło swoje badania na systemach politycznych na całym świecie, oceniając egzekwowanie sankcji, wzorce głosowania w ONZ, krajowe trendy polityczne, oficjalne oświadczenia, a także powiązania gospodarcze, polityczne, wojskowe i historyczne.

ikona lupy />
Jakie kraje potępiają Rosję / statista.com