W 2017 r. około 825 tys. osób uzyskało obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) W 2016 roku było to 995 tys. osób.

W liczbie tej zawierają się zarówno osoby, które zmieniły obywatelstwo w tamach Wspólnoty, jak również obywatele państw trzecich lub bezpaństwowcy. W 2017 r. obywatele innego państwa członkowskiego UE stanowili 17 proc. tej grupy, podczas gdy większość przyznanych obywatelstw przypadała na przyjezdnych spoza UE.

Największą grupą, która uzyskała obywatelstwo państwa członkowskiego UE w 2017 r., byli obywatele Maroka. Z tego państwa położonego w północno-zachodniej Afryce i leżącego nad Oceanem Atlantyckim i Morzem Śródziemnym, przybyło 67,9 tys. osób, z których 83 proc. dostało obywatelstwo trzech państw: Włoch, Hiszpanii i Francji.

Drugą najliczniejszą grupą nowych obywateli Wspólnoty (58,9 tys.) byli Albańczycy - 97 proc. z nich zostało obywatelami Grecji lub Włoch. Trzecia najliczniejsza grupa – czyli obywatele Indii – najchętniej osiedlali się w Wielkiej Brytanii. W 2017 roku obywatelstwo UE otrzymało 31,6 tys. Hindusów, z czego ponad połowa (53 proc.) wylądowała na Wyspach. Turcy najchętniej wybierali Niemcy. Z 29,9 tys. Turków, którzy w 2017 r. otrzymali obywatelstwa jakiegoś państwa UE, ponad 50 proc. nabyło obywatelstwo naszych zachodnich sąsiadów. W tym samym czasie 25 tys. Rumunów zmieniło obywatelstwo, zaś ich głównym krajem docelowym były Włochy (32 proc.). Obywatele Pakistanu (było ich łącznie 23,1 tys.) najczęściej (45 proc.) osiedlali się w Wielkiej Brytanii.

O obywatelstwa jakich krajów starają się Polacy?

Na kolejnym miejscu znalazła się Polska. W 2017 roku 22 tys. Polaków zmieniło obywatelstwo. Najczęściej wybierane kierunki przez naszych rodaków to Wielka Brytania i Niemcy. Do tych dwóch państw trafiło 63 proc. z łącznej liczby Polaków zmieniających obywatelstwo w ramach Wspólnoty.

Następna znacząca grupa nowych obywateli UE pochodziła z Brazylii. Z kraju kawy do Europy przejechało i otrzymało obywatelstwo 21,6 tys. osób., z czego 74 proc. to nowi obywatel Włoch lub Portugalii.

Marokańczycy, Albańczycy, Hindusi, Turcy, Rumuni, Pakistańczycy, Polacy i Brazylijczycy reprezentowali razem około jednej trzeciej (34 proc.) całkowitej liczby osób, które nabyły obywatelstwo państwa członkowskiego UE w 2017 r. Natomiast Rumuni, Polacy oraz Brytyjczycy byli trzema największymi grupami obywateli UE, którzy uzyskali obywatelstwo innego państwa członkowskiego Wspólnoty.

Co ciekawe, w 2017 r. liczba obywateli Wielkiej Brytanii nabywających obywatelstwo innego państwa członkowskiego UE zwiększyła się ponaddwukrotnie. W 2016 r. 6555 Brytyjczyków nabyło obywatelstwo innego państwa UE, podczas gdy w 2017 r. liczba ta wzrosła do 14911 osób, czyli o 127 proc.

Połowa państw członkowskich przyznała obywatelstwo większej liczbie osób w 2017 r. niż rok wcześniej. Największy względny wzrost - o 50 proc. - odnotowano w Rumunii, gdzie w 2016 r. obywatelstwo dostało 4527 osób, a w 2017 r. 6804 osób. Kolejne państwa z największym przyrostem nowych obywateli to Luksemburg (z 3315 do 4980, czyli + 50 proc.), Słowacja (z 484 do 645, czyli + 33 proc.), Malta (z 1495 do 1973, + 32 proc.) i Finlandia (z 9375 do 12219, + 30 proc.).

Natomiast największy spadek przyznanych obywatelstw odnotowano w Chorwacji (z 3973 do 688, czyli -83 proc.), a następnie w Hiszpanii (z 150944 na 66498, -56 proc.), Danii (z 15028 do 7272, -52 proc.) i Estonii (z 1780 do 880, czyli -51 proc.).

Polska jest wśród państw, w których liczba przyznanych obywatelstw wzrosła. W 2016 r. obywatelstwo naszego kraju otrzymało 3684 obcokrajowców, podczas gdy w 2017 r. było ich 4233, czyli o prawie 15 proc. więcej.

Wskaźniki naturalizacji

Stopa naturalizacji to stosunek liczby osób, które nabyły obywatelstwo danego kraju w ciągu roku, w stosunku do liczby obcokrajowców w tym samym kraju na początku roku. W 2017 r. najwyższe wskaźniki naturalizacji odnotowano w Szwecji (8,2 obywatelstwa przyznano na 100 obcokrajowców będących rezydentami), Rumunii (5,9) i Finlandii (5,0), następnie w Portugalii (4,5), Grecji (4,2) i na Cyprze (3,9).

W Polsce wskaźnik naturalizacji jest na poziomie zbliżonym do Wielkiej Brytanii. W 2017 r. na Wyspach wynosił 2,03, a w Polsce 2,01.