Według Liu w ramach mechanizmu G20 oficjalne chińskie instytucje udzielające kredytów dwustronnych wstrzymały pobieranie odsetek od zadłużenia 23 państw na łączną sumę 1,354 mld dolarów. Chiński Bank Rozwoju (CDB), pożyczkodawca komercyjny, podpisał natomiast z krajami rozwijającymi się umowy na 748 mln USD.

W związku z pandemią Covid-19 kraje afrykańskie mierzą się z widmem kolejnego kryzysu zadłużenia i będą potrzebowały długoterminowej pomocy, większej niż oferowana w ramach Inicjatywy Wstrzymania Obsługi Długu (DSSI) grupy G20 – pisze Reuters.

Według tej agencji wartość chińskiego wsparcia jest niewielka w porównaniu z łącznym zadłużeniem państw rozwijających się. Oficjalny dług bilateralny najbiedniejszych państw wobec krajów G20 osiągnął w 2019 roku 178 mld dolarów, z czego 63 proc. to zadłużenie wobec Chin – wynika z danych Banku Światowego.

Jedna trzecia z 30,5 mld dolarów odsetek, które powinny być wypłacone w 2021 roku przez kwalifikujące się do udziału w DSSI państwa Afryki subsaharyjskiej dotyczy długu zaciągniętego u oficjalnych chińskich kredytodawców, a kolejne 10 proc. związana jest z Chińskim Bankiem Rozwoju – podał Reuters, przytaczając dane Instytutu Finansów Międzynarodowych (IIF).

Reklama

Stany Zjednoczone, Chiny i pozostałe państwa G20 zaoferowały najbiedniejszym krajom wsparcie obsługi kredytu co najmniej do połowy 2021 roku, a w kwietniu zapadnie decyzja o ewentualnym przedłużeniu tego okresu o kolejne pół roku.

Liu oświadczył, że Chiny są skłonne do zwiększenia pomocy krajom rozwijającym się i najciężej doświadczonym pandemią. Będą również priorytetowo traktować takie kraje przy dostawach chińskich szczepionek przeciw koronawirusowi, kiedy zostaną one zatwierdzone. Pekin rozważy też udział w międzynarodowym mechanizmie wsparcia obsługi zadłużenia, jeśli Bank Światowy go powoła – przekazał minister.