Pomoc dla Ukrainy była wskazywana najczęściej spośród 10 obszarów, w których można by dokonać cięć. Możliwe było udzielenie wielu odpowiedzi.

Od początku roku niemiecki rząd przeznaczył 7,1 mld euro na pomoc wojskową dla Ukrainy.

Na czym Niemcy skłonni by byli oszczędzić w federalnym budżecie?

Reklama

Ponad trzy czwarte badanych (38 proc.) wymieniło pomoc rozwojową, podczas gdy 36 proc. stwierdziło, że oszczędności powinny dotyczyć zasiłków.

Niewielu respondentów chciało oszczędzać w obszarze emerytur (6 proc.), świadczeń dla rodzin (8 proc.) i rozwoju gospodarczego (9 proc.).

Według sondażu 16 proc. ankietowanych opowiedziało się za oszczędnościami w obronności i Bundeswehrze, 16 proc. w obszarze ochrony środowiska i klimatu, a 10 proc. - we wsparciu dla rolnictwa.

Co dziesiąty respondent był zdania, że rząd w ogóle nie powinien wprowadzać oszczędności.

bml/ akl/