Od początku roku niemiecki rząd przeznaczył 7,1 mld euro na pomoc wojskową dla Ukrainy. Jednak suma ta została prawie całkowicie zaplanowana, a na zakup nowej amunicji i broni pozostało tylko 300 milionów euro, powołując się na kręgi rządowe. Przekroczenie budżetu ma zostać przedłożone parlamentowi do zatwierdzenia w czerwcu.

Ministerstwo finansów Christiana Lindnera zasygnalizowało swoją aprobatę. Niemcy nie mogą zaniedbać wzmocnienia obronności Ukrainy. "Jeśli to możliwe, powinniśmy w tym roku dostarczyć więcej broni (...). Jeśli uda się osiągnąć konsensus w rządzie, znajdziemy sposoby w bieżącym roku budżetowym". Nie ma konieczności zaciągania hamulca zadłużenia - głosi opinia z kręgów ministerialnych.