Deputowany Jewgienij Fiodorow (partia „Jedna Rosja”) złożył w izbie niższej rosyjskiego parlamentu projekt ustawy o anulowaniu uchwały Rady Państwa ZSRR w sprawie uznania niepodległości Republiki Litewskiej. Dokument został opublikowany w środę 08 czerwca w elektronicznej bazie dokumentów Dumy.

Zdaniem autora inicjatywy ta rezolucja „jest niezgodna z prawem”, ponieważ została przyjęta przez niekonstytucyjny organ z naruszeniem wymagań artykułów Konstytucji ZSRR. „Naruszono również prawo ZSRR<...> w sprawie procedury rozwiązywania spraw związanych z secesją republiki związkowej z ZSRR.” – można przeczytać w komentarzu wyjaśniającym załączonym do wniosku.

W dokumencie napisano również, że w Republice Litewskiej nie odbyło się referendum w sprawie wystąpienia ze Związku Radzieckiego oraz nie wskazano okresu przejściowego niezbędnego do rozpatrzenia kwestii spornych.

Fiodorow wskazuje również, że zgodnie z art. 67 ust. 1 Konstytucji Federacji Rosyjskiej Federacja Rosyjska jest następcą prawnym ZSRR na swoim terytorium, w związku z czym unieważnieniu podlega uchwała Rady Państwa ZSRR z dnia 6 września 1991 roku.

Reklama