Szef ZPRE przypomniał, że przestępstwa popełnione przez Rosję nie mogą być badane przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) z siedzibą w Hadze, bowiem jego mandat jest ograniczony do państw członkowskich MTK, a nie ma wśród nich zarówno Rosji jak i Ukrainy.

Kox wskazał, że wprawdzie mandat MTK mógłby być rozszerzony o państwa nieczłonkowskie, ale musiałaby na to wyrazić zgodę Rada Bezpieczeństwa ONZ, a Rosja ma tam prawo weta.

Właśnie dlatego powinien został powołany nowy trybunał, na wzór powołanego po II wojnie światowej w Norymberdze - uważa Kox. Przypomniał, że idea została poparta już w kwietniu 2022 roku przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, a w grudniu opowiedziała się za tym również Komisja Europejska.

„Rada Europy zapewni pomoc w utworzeniu trybunału, aby zapewnić, że bezkarność na najwyższym szczeblu za rozpoczęcie wojny nie była możliwa” – napisał przewodniczący ZPRE.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek (PAP)