Socjolodzy podkreślają, że odsetek osób wierzący w zwycięstwo nad Rosją rośnie praktycznie z dnia na dzień. Przy tym wiara w zwycięstwo dominuje we wszystkich regionach kraju.

Znacznie wzrósł odsetek osób gotowych bronić kraju z bronią w ręku. Obecnie jest to 80 proc. w porównaniu z 59 proc. w 2020 r. Przy tym gotowość taką deklarują w większym stopniu mężczyźni (90 proc.) niż kobiety (70 proc.).

98 proc. respondentów popiera działania ukraińskich sił zbrojnych, 93 proc. – prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, a 84 proc. merów miast. Zdecydowana większość mieszkańców popiera też przystąpienie ich kraju do UE (86 proc.) i NATO (76 proc.). Są to najwyższe wskaźniki w historii kraju.

Przy tym 61 proc. zapytanych wierzy, że Ukraina zostanie członkiem UE w ciągu najbliższego roku-dwóch. Tylko 4 proc. w ogóle nie wierzy w członkostwo UE w porównaniu z 26 proc. przed rokiem.

Sondaż przeprowadzono 1 marca na próbie 1200 osób w wieku co najmniej 18 lat.